Zespół

CZŁONKOWIE ZESPOŁU BADAWCZEGO I EKSPERCI W PROJEKCIE NPRH

Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939

Monika Rzeczycka (UG), kierownik projektu

Izabela Trzcińska (AGH), kierownik sekcji 1: Polska teozofia

Diana Oboleńska (UG), kierownik sekcji 2: Polska antropozofia

Anna Mikołejko (UW), kierownik sekcji 3: Polski spirytyzm

Tadeusz Cegielski (UW), kierownik sekcji 4: Masoneria ezoteryczna i ezoteryczne formacje paramasońskie

Agata Świerzowska (UJ), kierownik sekcji 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Urszula Patocka-Sigłowy (UG), kierownik sekcji 6: Adwersarze, polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Katarzyna Świerk (UG), główny analityk projektu

Renata Wieczorek 

Katarzyna Arciszewska (UG)

Anna Chudzińska-Parkosadze 

Irena Fijałkowska-Janiak  (UG)

Maksim Fyodorov (IMLI RAN)

Karolina Maria Hess (UJ, UŚ)

Zofia Krasnopolska-Wesner (ASP w Gdańsku)

Larysa Michalska (UJ)

Kamila Filipczyk (UG), koordynator strony internetowej projektu

Przemysław Sieradzan (UG)

Zbigniew Łagosz 

 

EKSPERCI

Andrzej Bendziński, ekspert

Elżbieta Biernat, ekspert

Maja Dobiasz-Krysiak, ekspert

Mariusz Dobkowski, ekspert

Waldemar Gniadek, ekspert

Aisza Hadyna, ekspert

Anna Kargol, ekspert

Andrzej Karpowicz, ekspert

Dorota MacKenzie, ekspert

Zbigniew Osiński, ekspert

Jerzy Prokopiuk, ekspert

Józef Szymeczek ekspert

Jarosław Tomasiewicz, ekspert

Tomasz Wesner, ekspert

DOKTORANCI I STUDENCI WSPIERAJĄCY BADANIA

Joanna Dołęga (UG) studentka wspierająca

Justyna Gehrke (UG) studentka wspierająca

Izaura Jakacka (SWPS), ekspert-doktorant wspierający

Ewa Jakóbowska (UG) studentka wspierająca

Diana Kostiuk (UG) studentka wspierająca

Kinga Okroj (UG), ekspert-doktorant wspierający

Marta Rasielewska (UG) studentka wspierająca

Katarzyna Rosiak (UW), ekspert-doktorant wspierający

Karolina Rutecka (UG), ekspert-doktorant wspierający

Angelika Tabaka (UG) studentka wspierająca

Dawid Trybański (UG) student wspierający