Zespół

 

27 stycznia 2022 roku zmarł Pan Andrzej Karpowicz, ekspert naszego zespołu badawczego, historyk, emerytowany starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W 2016 roku poprosiliśmy Pana Andrzeja Karpowicza o udział w badaniach, jako niezrównanego organizatora Pracowni Zbiorów Masońskich, którego zadaniem było opracowanie, przechowywanie, udostępnianie unikatowej kolekcji druków wolnomularskich. W latach 2016-2019 Pan Andrzej Karpowicz wspierał nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Korzystali z tego hojnego wsparcia nie tylko członkowie sekcji badającej dzieje i idee polskiej masonerii pod kierunkiem profesora Tadeusza Cegielskiego, ale także członkowie pozostałych sekcji w projekcie „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoteryczne w latach 1890-1939”.  

 

 


Zespół
Od lewej dr Anna Chudzińska-Parkosadze, Rafał Gogacz, dr hab. Renata Wieczorek, dr KInga Okroj, Tadeusz Serwatka (Gnosis),
prof. Irena Fijałkowska-Janiak, prof. Jarosław Tomasiewicz, prof. Izabela Trzcińska, prof. Agata Świerzowska, prof. Diana Oboleńska, prof. Jerzy Prokopiuk,
dr Waldemar Gniiadek, prof. Monika Rzeczycka, prof. Tadeusz Cegielski, dr Dorota MacKenzie, dr Zbigniew Łagosz, prof. Rafał Prinke, dr Mariusz Dobkowski,
mgr Łukasz Chwałko, dr Przemysław Sieradzan, dr Katarzyna Świerk, dr Józef Szymeczek, lic. Marta Rasielewska, mgr Dawid Trybański.

Na dole: dr Zofia Krasnopolska-Wesner, dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak, mgr Kamila Filipczyk.

 

 

Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939

 

Monika Rzeczycka (UG), kierownik projektu

Izabela Trzcińska (AGH), kierownik sekcji 1: Polska teozofia

Diana Oboleńska (UG), kierownik sekcji 2: Polska antropozofia

Anna Mikołejko (UW), kierownik sekcji 3: Polski spirytyzm

Tadeusz Cegielski (UW), kierownik sekcji 4: Polska masoneria i ezoteryczne formacje paramasońskie

Agata Świerzowska (UJ), kierownik sekcji 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Urszula Patocka-Sigłowy (UG), kierownik sekcji 6: Adwersarze, polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Katarzyna Świerk (UG)

Renata Wieczorek 

Katarzyna Arciszewska (UG)

Anna Chudzińska-Parkosadze 

Irena Fijałkowska-Janiak  (UG)

Maksim Fyodorov (IMLI RAN)

Karolina Maria Hess (UJ, UŚ)

Zofia Krasnopolska-Wesner (ASP w Gdańsku)

Larysa Michalska (UJ)

Kamila Filipczyk (UG), koordynator strony internetowej projektu

Przemysław Sieradzan (UG)

Zbigniew Łagosz 

 

EKSPERCI

Maja Dobiasz-Krysiak

Mariusz Dobkowski

Waldemar Gniadek

Anna Kargol

Andrzej Karpowicz

Dorota MacKenzie

Michał Mizera

Zbigniew Osiński

Rafał Prinke

Jerzy Prokopiuk

Józef Szymeczek

Jarosław Tomasiewicz

Vira Tsypuk

Tomasz Wesner

 

DOKTORANCI I STUDENCI 

Izaura Jakacka (SWPS), doktorantka wspierająca

Kinga Okroj (UG), doktorantka wspierająca

Marta Rasielewska (UG) studentka wspierająca

Katarzyna Rosiak ekspertka-doktorantka wspierająca

Karolina Rutecka (UG), ekspertka-doktorantka wspierająca

Dawid Trybański (UG) ekspert-doktorant wspierający