Zespół

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU BADAWCZEGO I EKSPERCI W PROJEKCIE NPRH

Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939

 

Monika Rzeczycka (UG), kierownik projektu

Izabela Trzcińska (AGH), kierownik sekcji 1: Polska teozofia

Diana Oboleńska (UG), kierownik sekcji 2: Polska antropozofia

Anna Mikołejko (UW), kierownik sekcji 3: Polski spirytyzm

Tadeusz Cegielski (UW), kierownik sekcji 4: Polska masoneria i ezoteryczne formacje paramasońskie

Agata Świerzowska (UJ), kierownik sekcji 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Urszula Patocka-Sigłowy (UG), kierownik sekcji 6: Adwersarze, polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Katarzyna Świerk (UG)

Renata Wieczorek 

Katarzyna Arciszewska (UG)

Anna Chudzińska-Parkosadze 

Irena Fijałkowska-Janiak  (UG)

Maksim Fyodorov (IMLI RAN)

Karolina Maria Hess (UJ, UŚ)

Zofia Krasnopolska-Wesner (ASP w Gdańsku)

Larysa Michalska (UJ)

Kamila Filipczyk (UG), koordynator strony internetowej projektu

Przemysław Sieradzan (UG)

Zbigniew Łagosz 

 

EKSPERCI

Maja Dobiasz-Krysiak

Mariusz Dobkowski

Waldemar Gniadek

Aisza Hadyna

Anna Kargol

Andrzej Karpowicz

Dorota MacKenzie

Michał Mizera

Zbigniew Osiński

Rafał Prinke

Jerzy Prokopiuk

Józef Szymeczek

Jarosław Tomasiewicz

Vira Tsypuk

Tomasz Wesner

 

DOKTORANCI I STUDENCI WSPIERAJĄCY BADANIA

Izaura Jakacka (SWPS), doktorant wspierający

Kinga Okroj (UG), ekspert-doktorant wspierający

Marta Rasielewska (UG) studentka wspierająca

Katarzyna Rosiak ekspert-doktorant wspierający

Karolina Rutecka (UG), ekspert-doktorant wspierający

Dawid Trybański (UG) student wspierający