Katarzyna Rosiak

Katarzyna Rosiak – doktorantka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez wydział „Artes Liberales” wspólnie z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi badania na temat wizerunku wolnomularstwa w polskiej i w hiszpańskiej prasie w okresie transformacji. Wizerunkiem interesuje się już od początku swoich studiów. Pracę magisterską pt. „Wizerunek Fidela Castro w polskiej prasie. 1996 – 2013” pisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Dembicz, obroniła na ocenę bardzo dobrą. Ponadto, jako członek Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyła w realizacji badań takich jak: „Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2015 roku”, „Krym – Lustro” oraz „Wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego i wybranych uczelni wyższych w drugim kwartale 2015 roku” i „Monitoring wyborów parlamentarnych 2015”.

Jej specjalizację stanowi analiza wizerunku prasowego przy pomocy analizy zawartości treści. Autorka artykułu naukowego pt. „Wizerunek polskiej prezydencji w polskich tygodnikach opinii”, opublikowanego  jako rozdział w książce pod red. dr Moniki Trojanowskiej-Strzęboszewskiej „Polska w Unii Europejskiej”.

Naukowo interesuje się masonologią, badaniami wizerunku, analizą prasoznawczą oraz historią Hiszpanii w okresie dyktatury. Współprowadzi zajęcia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Film jako źródło historyczne”.