"Wiedza duchowa. Miesięcznik”

 

„Wiedza duchowa. Miesięcznik”, pismo ukazywało się w latach 1934–1935; założone, wydawane  i redagowane przez Jana Hadynę (1899–1971), siedziba redakcji mieściła się w Krakowie przy ul. Grodzkiej 58. Przedstawicielami pisma w innych miastach byli: w Warszawie Błażej Włodarz (1896-1979), we Lwowie Kazimierz Chodkiewicz (1892–1980), w Poznaniu Henryk Münch (?). Pismo drukowano w Drukarni Pawła Mitręgi w Cieszynie. W roku 1935 pismo zmieniło tytuł na „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego oraz przegląd metapsychiczny”.

„Wiedza duchowa” miała stać się medium, dzięki któremu możliwa byłaby wymiana myśli i poglądów na tematy związane z wiedzą duchową,  a także upowszechnianie jej w sposób wolny i obiektywny. W pierwszym numerze pisma Hadyna określił misję pisma:

Uważamy, że coraz potężniej odzywa się potrzeba zewnętrznego zobrazowania rozwoju myśli i wiedzy duchowej. Czas, by wiedza ta wyszła z mroków i zakamarków kółek i stowarzyszeń i wielkim głosem przemówiła do ogółu, który powoli zaczyna dojrzewać do przyjęcia tych wznio­słych tez i prawd, a przynajmniej do zastanowienia się nad niemi. Ludzie błąkają się, poszukując jasnego promienia prawdy, trzeba im zatem oświetlić drogę, którą iść zamierzają i dać im pewne wskazania, nie krępu­jąc jednak niczyjej indywidualności i pozwalając każdemu iść ścieżką, jaka mu najlepiej odpowiada (Od Redakcji 1934: 2).

W piśmie publikowano artykuły oryginalne i przekłady tekstów dotyczące rozwoju duchowego, świadomości religijnej, przemian religijności i duchowości w świecie współczesnym, mistycyzmu, filozofii Wschodu, kabały, różokrzyża, teozofii, astrologii, parapsychologii, magii, spirytyzmu, ale także ziołolecznictwa czy dietetyki. Z „Wiedzą duchową” współpracowali (jako autorzy tekstów oryginalnych) m. in.  Józef Świtkowski (1876–1942), Kazimierz Chodkiewicz (1892–1980), Stanisław Breyer (1873–1939), Tomira Zori (1880? –?), Maria Florkowa (1892–1972), Józef Jankowski (1865–1935), Wincenty Lutosławski (1863–1954 ), Andrzej Podżorski (1886–1971), Roman Józef Moczulski (?), Stefan Kowalski (1870–1934), Franciszek Prengel (1899–1945) i in. W piśmie publikowano także przekłady artykułów lub ich fragmenty autorstwa znanych ezoteryków  i myślicieli europejskich takich, jak Alice A. Bailey (1880–1949), Leon Denis (1846–1927), Roberto Assagioli (1888–1974). Na łamach pisma drukowano także książki, zamieszczając pojedyncze rozdziały w kolejnych numerach (np. Józefa Świtkowskiego Wstęp w światy nadzmysłowe. Radżajoga nowoczesna, Tomiry Zori Wiedza liczb a nowoczesna psychologia czy Rozwój duchowy a przesilenia nerwowe Roberto Assagioli). W piśmie regularnie publikowano także poezję (m. in. Marii Konopnickiej), przegląd nowości wydawniczych, nekrologi i wspomnienia pośmiertne oraz zamieszczano kronikę wydarzeń, w której odnotowywano istotne dla środowisk ezoterycznych wydarzenia takie jak np. kremację ciała Annie Besant, powołanie nowego prezesa Towarzystwa Teozoficznego; raportowano o nadzwyczajnych przypadkach mediumizmu, uzdrawiania myślą, skuteczności klątw czy sprawdzających się przepowiedniach.  Wybrane numery pisma są dostępne on-line: Śląska Biblioteka Cyfrowa  http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14007?tab=1 (dostęp lipiec 2016).

 

Agata Świerzowska

 

ZAWARTOŚĆ NUMERÓW "WIEDZY DUCHOWEJ"

 

Literatura: Od Redakcji, „Wiedza duchowa”, 1934, z. 1.

 

Słowa kluczowe: astrologia, kabała, różokrzyż, teozofia,, parapsychologia, magia, spirytyzm, ziołolecznictwo, Hadyna, Świtkowski, Chodkiewicz