Spotkanie w Gdańsku 2016

PLAN SPOTKANIA ZESPOŁU BADAWCZEGO W PROJEKCIE

KULTURA POLSKA WOBEC ZACHODNIEJ FILOZOFII EZOTERYCZNEJ

W LATACH 1890-1939

W GDAŃSKU W DNIACH 2-4 GRUDNIA 2016 ROKU

 

  • Piątek  2 grudnia 2016

12.00-14.00 Przyjazdy uczestników, zakwaterowanie pensjonat.

15.30 – zaczynamy obrady w audytorium nr 261 (2 piętro), kawa, herbata, przekąski

15.30-16.00                Wystąpienie kierownika projektu

16.00 – 17.50             Wystąpienia kierowników sekcji

16.00-16.30                I. Trzcińska – kierownik sekcji teozoficznej

16.30-17.00                D. Oboleńska – kierownik sekcji teozoficznej

17.00-17.30                U. Patocka-Sigłowy – kierownik sekcji prasowej

17.30-17.50                Dyskusja i wolne wnioski

18.00                         Kolacja „u Józefa” na WNS

19.00 –20.00              Film Łukasza Chwałko o Jakobie Boehme w audytorium 21 (reżyser będzie na pokazie)

Dyskusja po filmie

 

 

  • Sobota 3 grudnia 2016

7-8.30                         Śniadanie u Brygidek

9.00                            Rozpoczęcie obrad w audytorium 261

9.00-9.30                    T.Cegielski – kierownik sekcji wolnomularskiej

9.30-10.00                  A. Świerzowska – kierownik sekcji 5

10.00-10.40                J. Prokopiuk cz. 1

10.40-11.10                Dyskusja oaz przerwa na kawę i ciastka oraz rozmowy kuluarach

11.10-12.40                Wystąpienia członków zespołu i ekspertów

11.10-11.30                I. Fijałkowska

11.30-12.00                W. Gniadek

12.00-12.20                K. Rosiak

12.20- 12.40               L. Michalska

12.40-13.00                przerwa na kawę

13.00-13.20                R. Wieczorek

13.20-13.40                P. Sieradzan

13.40-14.00                K. Hess

14.00-14.20                K. Arciszewska

14.20-14.40                Z. Krasnopolska-Wesner

14.40-15.00                M. Rzeczycka

                                 Dyskusja       

15.30-17.30                Obiad „u Józefa” 

17.30-18.00                Analityk projektu Kasia Świerk, słowo o finansach

18.00-19.00                Obrady, dyskusje, sprawy techniczne

18.00-18.20                Leksykon - hasła, dalsze ustalenia, sprawy techniczne – Kamila Pączek

18.20-20.00                Wolne wnioski, nowe idee/spotkania w sekcjach/

  • Niedziela 4 grudnia 2016

7-8.30                         Śniadanie „u Brygidek”

9.30                            Rozpoczęcie obrad w audytorium 261

9.30-10.10                  Z. Osiński 

10.10-11.00                J. Prokopiuk cz. 2

Dyskusja oraz kawa, ciastka i rozmowy w kuluarach

11.00 -11.20               Z. Łagosz

11.20-12.30                Jak opracowywać kwerendy, dyskusje twórcze, nowe idee, dalsza część omawiania kierunków badawczych, zgodnie z potrzebami Członków Zespołu   

12.30-13.30                Obiad  „u Józefa”

13.30 -15.00*             Prace w sekcjach i podgrupach lub razem, zgodnie z wolą Członków Zespołu