Spotkanie w Gdańsku 2019

PROGRAM SPOTKANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO

NPRH: KULTURA POLSKA WOBEZ ZACHODNIEJ FILOZOFII EZOTERYCZNEJ

W LATACH 1890-1939. Seminarium metodologiczne

GDAŃSK: 12-14 KWIETNIA 2019 ROKU

UDZIAŁ WZIĘLI:

 1. Izabela Trzcińska – szefowa sekcji 1: Polska teozofia
 2. Diana Oboleńska – szefowa sekcji 2: Polska antropozofia
 3. Anna Mikołejko (przez Skype) – szefowa sekcji 3: Polski spirytyzm i mediumizm
 4. Tadeusz Cegielski – szef sekcji 4: Polska masoneria
 5. Agata Świerzowska – szefowa sekcji 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami
 6. Urszula Patocka-Sigłowy – szefowa sekcji 6:  Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 1. Katarzyna Arciszewska
 2. Anna Chudzińska-Parkosadze
 3. Irena Fijałkowska-Janiak
 4. Karolina Maria Hess
 5. Zofia Krasnopolska – Wesner
 6. Larysa Michalska
 7. Zbigniew Łagosz
 8. Kamila Filipczyk
 9. Przemysław Sieradzan
 10. Renata Wieczorek
 11. Maksim Fiodorov - wirtualnie

 

EKSPERCI

 1. Maja Dobiasz-Krysiak
 2. Mariusz Dobkowski
 3. Magdalena Franczuk
 4. Waldemar Gniadek
 5. Dorota MacKenzie
 6. Rafał Prinke
 7. Józef Szymeczek
 8. Katarzyna Świerk
 9. Tomasz Wesner

 

DOKTORANCI I STUDENCI WSPOMAGAJĄCY

 1. Kinga Okroj
 2. Katarzyna Rosiak
 3. Marta Rasielewska
 4. Dawid Trybański

 

 

KIEROWNICZKA PROJEKTU

 1.  Monika Rzeczycka

 

12 KWIETNIA 2019 ROKU (PIĄTEK)

NEO UG  DO AUDYTORIUM 021 (PARTER)

15.00 - 15.20  

MONIKA RZECZYCKA: OTWARCIE SPOTKANIA

15.30 – 16.15

MAGDALENA FRANCZUK:   SALAMANDRA - WIZUALNA  ADAPTACJA POWIEŚCI OKULTYSTYCZNEJ STEFANA GRABIŃSKIEGO

16.15 – 16.45  

DYSKUSJA

19.00  - 22.30

UROCZYSTE SPOTKANIE ZESPOŁU NAD MORZEM

 

13 KWIETNIA 2019 ROKU (SOBOTA)

9.20 – 10.00

SPOTKANIE KIEROWNIKÓW SEKCJI, NEOFILOLOGIA GAB. 250 II PIĘTRO (PROF. MIKOŁEJKO VIA SKYPE)

 

OBRADY W INSTYTUCIE KONFUCJUSZA

 

10.00 -10.30 

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: RAFAŁ PRINKE: CZTERY SZKLANKI WODY: ZASTOSOWANIE EZOTERYCZNYCH KATEGORII ANALITYCZNYCH LIONELA SNELLA W BADANIACH NAUKOWYCH NAD EZOTERYZMEM

10.30 – 11.00

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: AGATA ŚWIERZOWSKA: JOGA W POLSCE OD KOŃCA XIX WIEKU DO 1939 ROKU - PRÓBA ZAKREŚLENIA KONTEKSTÓW INTERPRETACJI I ADAPTACJI

11.00 – 11.20  

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: WALDEMAR GNIADEK: Z TEKI HISTORYKA MASONERII, CZYLI OPOWIEŚĆ  O TYM, CO WCIĄŻ JESZCZE CZEKA NA ZBADANIE ORAZ O KWERENDACH ŹRÓDŁOWYCH NIE TYLKO WE WŁOSZECH

11.40 – 12.00

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: JÓZEF SZYMECZEK: O ANDRZEJU KAJFOSZU OPOWIEŚCI CZĘŚĆ DRUGA

12.00 – 12.25

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: ANNA CHUDZIŃSKA-PARKOSADZE: FENOMENOLOGIA CZY FENOMENOLOGIE? WOKÓŁ METODOLOGII BADAŃ NAD EZOTERYZMEM W KONTEKŚCIE LITERATUROZNAWCZYM

12.25 - 12.45

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: MAJA DOBIASZ: SZKOŁA WALDORFSKA. ANTROPOLOGICZNE ODCZYTANIE PEDAGOGIKI WYRASTAJĄCEJ Z ANTROPOZOFII

12.45 – 13.05

SEMINARIUM METODOLOGICZNE 5: RENATA WIECZOREK: O NIEKTÓRYCH RODZAJACH POZNANIA TRANSCENDENTNEGO W ŚWIETLE METODOLOGII POLSKIEGO EZOTERYZMU

15.00 – 16.30

PODSUMOWUJĄCE WYSTĄPIENIA KIEROWNIKÓW SEKCJI, OMÓWIENIE PRZYSZŁEGO RAPORTU Z REALIZACJI PROJEKTU

16.30 – 18.00

SPRAWY WYDAWNICZE BIEŻĄCE, SPRAWY LEKSYKONU I MAPY ITP)

 

14 KWIETNIA (NIEDZIELA) 2019 ROKU

OBRADY W INSTYTUCIE KONFUCJUSZA

9.30 – 10.00

KATARZYNA ŚWIERK. SPRAWY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM PROJEKTU  

10.00 - 10.45

TADEUSZ CEGIELSKI I MARIUSZ DOBKOWSKI: OMÓWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z  „POPROJEKTOWYM” TOMEM IDEOWYM

10.45 – 12.00

DYSKUSJA NA TEMAT PLANÓW PROJEKTOWYCH I WYDAWNICZYCH, CZYLI „CO DALEJ Z TAK PIĘKNIE ROZPOCZĘTYM DZIEŁEM”.

 

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA