Spotkanie w Ciążeniu 2016

 

W dniach 10-12 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków zespołu badawczego w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. Inauguracja pracy zespołu miała miejsce w Pałacu w Ciążeniu - w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który użyczył nam swoich gościnnych progów. W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu oraz zaproszeni do współpracy eksperci. 

Spotkanie miało charakter organizacyjny i merytoryczny. W ciągu trzech dni intensywnej pracy rozważano szczegółowe założenia projektu, doprecyzowywano  cele badawcze, ustalano strukturę zespołu i uaktualniano kalendarium prac, formułowano także zasady realizacji zaplanowanych zadań badawczych, w tym sposób opracowywania i składania dokumentów. Omówiono także zasady przygotowania i realizacji kwerend, wyjazdów na konferencje, wystąpień na spotkaniach zespołu, a także wstępnie ustalono terminy i miejsca kolejnych spotkań oraz zasady korzystania z internetowej strony projektu, jako kluczowego narzędzia pracy zespołu.

Na jednym z posiedzeń kierownicy sekcji badawczych nakreślili zakres działań swoich grup. Następnie wszyscy członkowie Zespołu i zaproszeni Goście dokonali autoprezentacji, omawiając swoje plany naukowe związane z pracą w projekcie. W czasie spotkania odbyły się pierwsze zebrania sekcji, na których omówiono zakres prac badawczych i nakreślono wspólne zadania.

Zebrani wysłuchali wystąpień ekspertów zaproszonych na spotkanie. Pan Andrzej Karpowicz, wieloletni kustosz biblioteki w Ciążeniu, opowiedział o unikalnych zbiorach dokumentów masońskich znajdujących się w zasobach Biblioteki UAM, a Pan Jerzy Prokopiuk przedstawił wykład zatytułowany Gnoza, gnostycyzm, neognoza, będący zaproszeniem do dyskusji nad problemami terminologii i metodologii badań nad ezoteryzmem europejskim przełomu XIX i XX wieku.  

PROGRAM SPOTKANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO

NPRH: KULTURA POLSKA WOBEZ ZACHODNIEJ FILOZOFII EZOTERYCZNEJ

W LATACH 1890-1939

GDAŃSK: 10-12 CZERWCA 2016 ROKU

 

PIĄTEK 10 CZERWCA

12.00-15.30    Przyjazd członków zespołu  i ekspertów.

18.15-19.00    Spotkanie organizacyjne z kierownikami sekcji projektu (obieg dokumentów projektu, rewersy, zakres obowiązków)

19.00-19.30    Spotkanie organizacyjne ze wszystkimi członkami zespołu badawczego oraz ekspertami wykonującymi kwerendy (omówienie najważniejszych zasad pracy w projekcie).

SOBOTA 11 CZERWCA

9.30-10.00      Oficjalne otwarcie spotkania.

10.00-10.40    Wykład Andrzeja Karpowicza o dziejach biblioteki masońskiej w Ciążeniu wraz z prezentacją zbiorów biblioteki. Dyskusja 

11.00-12.00     Spotkanie robocze członków zespołu badawczego, cz. 1: praca w sekcjach

12.20-13.00    Dyskusja na temat kluczowych pojęć związanych z zachodnią tradycją ezoteryczną, które znajdą się w Leksykonie polskiej ezoteryki, przygotowywanym w ramach projektu. 

13.00-14.00    Spotkanie robocze członków zespołu badawczego, cz. 2: publikowanie wyników badań, tworzenie grup badawczych międzysekcyjnych, zgłaszanie nowych obszarów badań

15.30-18.00    Spotkanie robocze członków zespołu badawczego, cz. 3: kwerendy, zasady pozyskiwania materiałów, prawa autorskie, umowy, obieg dokumentacji,

 

NIEDZIELA 12 CZERWCA

9.30-11.30       Praca w bibliotece masońskiej

11.30-12.30     Spotkanie robocze członków zespołu badawczego, cz. 4: zakup publikacji, korzystanie z leksykonu, korzystanie z  biblioteczki na UG i archiwum, 

14.00 – 17.00   Zakończenie spotkania.

Wspólne zdjęcie Zespołu w Ciążeniu 10 czerwca 2016 roku

Program spotkania w Ciążeniu

Sekcje badawcze w projekcie NPRH Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939