Spotkanie w Ciążeniu 2016

SPOTKANIE W CIĄŻENIU

W dniach 10-12 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków zespołu badawczego w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. Inauguracja pracy zespołu miała miejsce w Pałacu w Ciążeniu - w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który użyczył nam swoich gościnnych progów. W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu oraz zaproszeni do współpracy eksperci. 

Spotkanie miało charakter organizacyjny i merytoryczny. W ciągu trzech dni intensywnej pracy rozważano szczegółowe założenia projektu, doprecyzowywano  cele badawcze, ustalano strukturę zespołu i uaktualniano kalendarium prac, formułowano także zasady realizacji zaplanowanych zadań badawczych, w tym sposób opracowywania i składania dokumentów. Omówiono także zasady przygotowania i realizacji kwerend, wyjazdów na konferencje, wystąpień na spotkaniach zespołu, a także wstępnie ustalono terminy i miejsca kolejnych spotkań oraz zasady korzystania z internetowej strony projektu, jako kluczowego narzędzia pracy zespołu.

Na jednym z posiedzeń kierownicy sekcji badawczych nakreślili zakres działań swoich grup. Następnie wszyscy członkowie Zespołu i zaproszeni Goście dokonali autoprezentacji, omawiając swoje plany naukowe związane z pracą w projekcie. W czasie spotkania odbyły się pierwsze zebrania sekcji, na których omówiono zakres prac badawczych i nakreślono wspólne zadania.

Zebrani wysłuchali wystąpień ekspertów zaproszonych na spotkanie. Pan Andrzej Karpowicz, wieloletni kustosz biblioteki w Ciążeniu, opowiedział o unikalnych zbiorach dokumentów masońskich znajdujących się w zasobach Biblioteki UAM, a Pan Jerzy Prokopiuk przedstawił wykład zatytułowany Gnoza, gnostycyzm, neognoza, będący zaproszeniem do dyskusji nad problemami terminologii i metodologii badań nad ezoteryzmem europejskim przełomu XIX i XX wieku.  

Wspólne zdjęcie Zespołu w Ciążeniu 10 czerwca 2016 roku

Program spotkania w Ciążeniu

Sekcje badawcze w projekcie NPRH Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939