Kalendarum projektu

 

  • 25 kwietnia 2016, rozpoczęcie projektu Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 
  • 25 kwietnia 2016 - 25 kwietnia 2019, prace badawcze członków Zespołu 
  • 10-12 Czerwca 2016, pierwsze spotkanie Zespołu w Ciążeniu nad Wartą.
  • 2-4 Grudnia 2016, drugie spotkanie Zespołu i pierwsze seminarium metodologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.
  • 15-18 Czerwca 2017, trzecie spotkanie Zespołu i drugie seminarium metodologiczne w Ciążeniu na Wartą. 
  • 2-4 lutego 2018, czwarte spotkanie Zespołu i trzecie seminarium metodologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.
  • 28-30 września 2018, piąte spotkanie Zespołu i czwarte seminarium metodologiczne w Ciążeniu na Wartą.
  • 12-14 kwietnia 2019, szóste spotkanie Zespołu i piąte seminarium metodologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.
  • 25 kwietnia 2019, zakończenie projektu.