Prace w druku

 

W druku znajdują się następujące prace związane z badaniami prowadzonymi w projecie:

Rozdziały w monografiach

 • Przedmiot i metody badań nad ezoteryzmem w kontekście polskim, M. Rzeczycka, I. Trzcińska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t.1, red. M. Rzeczycka i I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.             
 • Z dziejów polskiej teozofii, I. Trzcińska,  A Świerzowska, J. Szymeczek, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t.1, red. M. Rzeczycka i I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Z dziejów polskiej antropozofii, M. Rzeczycka, K. Arciszewska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t.1, red. M. Rzeczycka i I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.     
 • Prasa teozoficzna i wydawnictwa antropozoficzne w II RP, U. Patocka-Sigłowy, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t.1, red. M. Rzeczycka i I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Oblicza polskiego ezoteryzmu 1890-1939, I. Trzcińska, M. Rzeczycka, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Spirytyzm czy mediumizm? O polskich zmaganiach ze zjawiskami przeczącymi nauce, A. Mikołejko, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Mieczysław Geniusz – „dziejowy duch polski” w ezoterycznych poszukiwaniach Mędrca z Port-Saidu, A. Świerzowska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Rewolucja duchowa w projekcie Józefa Chobota, A. Mikołejko, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wincenty Lutosławski – poszukiwania (oraz wątpliwości) ezoteryczne i program odrodzenia narodowego, A. Świerzowska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Radźa joga Józefa Świtkowskiego – nowoczesna joga na nowe czasy, A. Świerzowska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Agnieszka  Pilchowa  i  Stefan  Ossowiecki  –  między jasnowidzeniem  i  paradygmatem  nowej  nauki, I. Trzcińska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Franciszek Augustyn Prengel i astrologowie międzywojnia, Izabela Trzcińska, [[w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Jana Hadyny nadzieje Nowej Ery, I. Trzcińska, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. Monika Rzeczycka i Izabela Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Włodzimierz Tarło-Maziński: ezoteryczny indywidualista, P. Sieradzan, J. Tomasiewicz [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Błażej Włodarz – zapomniany Mistrz ze Złotokłosa, M. Rzeczycka, P. Sieradzan, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Scjentystyczno-kabalistyczna wizja rzeczywistości według L.M. Freytaga, R. Wieczorek, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Polska prasa ezoteryczna i wydawnictwa książkowe w latach 1890-1939, U. Patocka-Sigłowy, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, t.2, red. M. Rzeczycka i I.Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,
 • Polscy ezoterycy i wolnomularze, M. Rzeczycka, T. Cegielski, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, t. 3, red. T. Cegielski i M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wolnomularstwo jako system ezoteryczny, T. Cegielski, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, t. 3, red. T. Cegielski i M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • «Polish National Lodge« N° 534 na Wsch. .·. Londynu, 1847-1947.  Anatomia loży na Obczyźnie, T. Cegielski, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, t. 3, red. T. Cegielski i M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, (wydruk redakcyjny WUG w załączeniu).
 • Feniks z popiołów, T. Cegielski, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, t. 3, red. T. Cegielski i M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • „Każdy wiek wielki miał prawdy ołtarze”. O źródłach i dokumentach polskich ezoteryków, D. Oboleńska, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Dzieje polskiej teozofii w dokumentach z lat 1909-1933, I. Trzcińska, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Dzieje polskiej antropozofii w dokumentach z lat 1912-1938, M. Rzeczycka, K. Arciszewska, D. Oboleńska, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 •  Religijne i naukowe interpretacje zjawisk spirytystycznych, A. Mikołejko, [[w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Projekty przemiany człowieka, ludzkości, świata, A. Świerzowska, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Początki i uznanie Wielkiej Loży Polski „Polacy Zjednoczeni”, T. Cegielski, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, red. D. Oboleńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • The variety of Polish esotericism 1890-1939, A. Świerzowska, I. Trzcińska, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Julian Ochorowicz in search of the ‘matrix’ of life, A. Mikołejko, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Józef Świtkowski – parapsychology between science and scientia occulta, A. Świerzowska, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Spiritual revolution in the design of Józef Chobot's  Brotherhood of National Revival, A. Mikołejko, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Mieczysław Geniusz – his quest for the spirit of the nation and the synthesis of esoteric philosophy, A. Świerzowska, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • The mythology of Agnieszka Pilchowa, I. Trzcińska,  [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wanda Dynowska in the testimonies of other female Theosophists, Izabela Trzcińska, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Rudolf Steiner and his Polish emissaries – Tadeusz Rychter and other anthroposophers from Poland, M. Rzeczycka, D. Oboleńska, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Slavic Hyperboreans, vegetarianism, and occultism – Konstanty Moes-Oskragiełło’s theories on the sound state of a man, K. M. Hess, M. Rzeczycka, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Błażej Włodarz – a proponent of reconciliation, M. Rzeczycka, P. Sieradzan, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Włodzimierz Tarło-Maziński – occultist individualist, J. Tomasiewicz, P. Sieradzan,  [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki, 1871-1937) – a freemason without illusions, T. Cegielski, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939 ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Polish esoteric press and book publications in the years 1890-1939, Urszula Patocka-Sigłowy, [w:] Polish Esoteric Traditions 1890-1939, ed. A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Czarownicy czy medycy? Polska teozofia a medycyna niekonwencjonalna na przełomie XIX i XX wieku, K. M. Hess, [w:] Czarownice, czarownicy, czary, Studia kulturoznawcze i psychologiczne, red. A. Anczyk, WAM 2019.
 • Loża. Polityka. Państwo. Jak Warszawa stała się europejskim centrum masonerii (1778-1784), ilustracje, T. Cegielski, „Wiek Oświecenia” rocznik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
 • Muzyka – metafizyka – mistyka. Doświadczenie Zachodu, A. Mikołejko, [w:] Antropologiczne podstawy muzypiki, pod red. Leszka Lorenta, Warszawa 2019.

 

Artykuły naukowe

 • „Wiedza Duchowa”: z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej, U. Patocka-Sigłowy, M. Rzeczycka,  „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 3.
 • Władysław Reymont’s Fascination with Occultism: Biographical and Artistic Threads, K.M. Hess, "Književna istorija”, No. 167, Vol. 50, 2019.
 • Bogumiła Jasinowskiego studia nad gnostycyzmem i manicheizmem w kontekście jego badań rosjoznawczych i filozoficznych, M. Dobkowski, „Slavia Orientalis” 2019, nr 3.
 • Andrzej Czaykowski i szpiegowska siatka teozofów w dokumentacji Służby Bezpieczeństwa, Z. Łagosz, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Guru i jego uczeń: okultystyczna relacja Nikołaja Roericha i Henry’ego Wallace’a oraz jej konsekwencje polityczne, P. Sieradzan, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Międzymorze i mesjanizm. Teozoficzna koncepcja wyzwolenia Polski w czasie II wojny światowej, I. Trzcińska, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Odrodzenie przez syntezę. Wizja nowego porządku świata według Eugeniusza Polończyka, A. Świerzowska, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Piłsudski i jego mit profetyczny, A. Mikołejko, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”.

 

Opracowania naukowe źródeł i dokumentów

 • „Vade mecum" dla Ucznia, ok. 1928, fragment – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • AMI do Wielkiego Wschodu Belgii w sprawie uznania Wielkiej Loży Narodowej Polski, 5 listopada 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, .
 • Ankieta Ogniska Czynu – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Anna Besant, Modlitwa pokoju, 1932 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Bronisław Trentowski: O harcach i bredniach duchów stołowych, 1853 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Mikołejko, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,.
 • Dekret Rady Najwyższej 33° RSDU Polski uznający Wielką Lożę Narodową Polski „Polacy Zjednoczeni”, 15 października 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Dr Drzewiecki, Okkultystyczne wpływy pokarmów mięsnych, 1921– w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Faksymile kart członkowskich, biletów wstępu na wykłady, zaproszeń, 1913-1929 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019..
 • Historia ruchu antropozoficznego we Lwowie, 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Józef Chobot, Program praktyczny B.O.N., 1925  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019..
 • Józef Chobot: B.O.N. Do Sióstr i Braci w Narodzie!, 1925  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Józef Świtkowski: Co oznaczają zjawiska parapsychiczne, 1937 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Julian Ochorowicz: Kwestia „mediumizmu”, 1897 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Mikołejko, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Komentarz epoki: list Wincentego Lutosławskiego do Mieczysława Geniusza z dn. 12 czerwca 1914 roku  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Komunikat I, listopad 1938 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Konstytucja Wielkiej Loży Narodowej „Polacy Zjednoczeni”, Warszawa 1928, fragment – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Ks. Adam Kacper Jakubowski: Kilka uwag w zastosowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego, 1853 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Mikołejko, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Ks. Władysław Michał Dębicki: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych, 1895  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Mikołejko, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List A. Gagarina do członków Polskiego Stowarzyszenia Teozoficznego z 7 października 1909 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List A. Gagarina do K. Stabrowskiego, 2 grudnia 1909 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Andrzeja Struga i Mieczysława Bartoszkiewicza z 15 maja 1923 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Henryka Kunzeka do dr. Rudolfa Steinera z 9 grudnia 1917– w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Henryka Kunzeka do dr. Rudolfa Steinera, 1918 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Józefa Chobota do Wincentego Lutosławskiego z dn. 18 maja 1921 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019..
 • List Kazimierza Stabrowskiego do A. Gagarina z 15 lipca 1909 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Luny Drexler do Rudolfa Steinera z 28 IX 1923 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List Luny Drexler do Zarządu Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego w Dornach z 19 grudnia 1923 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • List okrężny Eweliny Karasiówny do członków Polskiego Towarzystwa Teozoficznego po śmierci Annie Besant, 1933 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Liturgia Liberalnego Kościoła Katolickiego. Wstęp, 1929 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Ludwik Krzywicki: Mediumizm, 1894 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Mikołejko, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Mieczysław Geniusz: „Celem światów szlachetnienie.” Wezwanie Zwolenników zawiązania Sieci Ezoterycznej (S. E.) i założenia Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych (O.B.E. I M.), 1912  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Mieczysław Geniusz: Ognisko Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych1910 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • O celach Towarzystwa Teozoficznego, 1921 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • O kolonii letniej Polsk.[iego] Tow.[arzystwa] Teozoficznego, 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Pismo Tymczasowego Zarządu Lwowskiego Koła „Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego” do Dyrekcji Policji we Lwowie, 2 kwietnia 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Pismo w sprawie założycieli Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, 14 kwietnia 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Pismo założycieli Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (Koło Lwowskie) w sprawie uzupełnienia dokumentów, 15 maja 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Potwierdzenie rejestracji Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego - Koło Lwowskie), 25 maja 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 •  O pracy w Kole Krakowskim Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego od października 1925 do lutego 1927 roku – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Program Zjazdu Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Warszawa 23-29 października 1929 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Protokół dorocznego zjazdu P.[olskiego] T.[owarzystwa] T.[eozoficznego], maj 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019..
 • Regulamin Ogniska radomskiego przyjęty 17 IV 1924 r. w kole radomskim przed zawiązaniem Ogniska. Teozof a naród, 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Regulamin zewnętrzny Ogniska Czynu, 1921 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Rytuał i nauka Loży Mistrzów Tajnych, IV Stopnia Wolnomularstwa Obrządku R.S.D.U, fragmenty – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Rzut zasad Towarzystwa Antropozoficznego, 1913 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Sprawozdanie Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego na dzień 5 marca 1927 roku – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Sprawozdanie z działalności  PTA 1931-1932 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut „Bractwa Odrodzenia Narodowego”, 1925  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Ogólny Związku W[olnych] M[ularzy], ok. 1920, fragment  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, 1929 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim, 1919 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, 1921 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Statut Towarzystwa Metapsychicznego im. Juljana Ochorowicza we Lwowie, 1924  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Upoważnienie Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego w Krakowie do założenia koła PTA we Lwowie, 19 maja 1924 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem M. Rzeczyckiej, K. Arciszewskiej, D. Oboleńskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wielka Loża Francji do Wielkiego Wschodu Belgii w sprawie uznania przez Wielkiej Loży Narodowej Polski, 14 września 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wielka Loża Narodowa Polski „Polacy Zjednoczeni” do Wielkiego Wschodu Belgii, 18 grudnia 1925 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wielka Loża Narodowa Polski do Wielkiego Wschodu Belgii w sprawie regularności polskiej obediencji, 3 lipca 1925  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Wielka Loża Narodowa Polski do Wielkiej Loży Włoch w sprawie odwołania dyplomu uznania wystawionego dla WLNP przez tę obediencję w dn. 1 października 1921 r. ze względu na uzyskanie dyplomu od Rady Najwyższej, 24 listopada 1925  – w opracowaniu i z naukowym komentarzem T. Cegielskiego, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Zakon Gwiazdy na Wschodzie, 1928 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 • Zarys Ustaw Sieci Ezoterycznej (S. E.) i Ognisk Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych  (O.B.E. I M.), 1912 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem A. Świerzowskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,
 • Zgromadzenia Teozoficzne, 1927 – w opracowaniu i z naukowym komentarzem I. Trzcińskiej, [w:] Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, t. 4, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.