Prace w druku

 

W druku znajdują się następujące prace związane z badaniami prowadzonymi w projecie:

 

 • Czarownicy czy medycy? Polska teozofia a medycyna niekonwencjonalna na przełomie XIX i XX wieku, K. M. Hess, [w:] Czarownice, czarownicy, czary, Studia kulturoznawcze i psychologiczne, red. A. Anczyk, WAM 2019.
 • Loża. Polityka. Państwo. Jak Warszawa stała się europejskim centrum masonerii (1778-1784), ilustracje, T. Cegielski, „Wiek Oświecenia” rocznik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
 • Muzyka – metafizyka – mistyka. Doświadczenie Zachodu, A. Mikołejko, [w:] Antropologiczne podstawy muzypiki, pod red. Leszka Lorenta, Warszawa 2019.

 

Artykuły naukowe

 • „Wiedza Duchowa”: z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej, U. Patocka-Sigłowy, M. Rzeczycka,  „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 3.
 • Władysław Reymont’s Fascination with Occultism: Biographical and Artistic Threads, K.M. Hess, "Književna istorija”, No. 167, Vol. 50, 2019.
 • Bogumiła Jasinowskiego studia nad gnostycyzmem i manicheizmem w kontekście jego badań rosjoznawczych i filozoficznych, M. Dobkowski, „Slavia Orientalis” 2019, nr 3.
 • Andrzej Czaykowski i szpiegowska siatka teozofów w dokumentacji Służby Bezpieczeństwa, Z. Łagosz, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Guru i jego uczeń: okultystyczna relacja Nikołaja Roericha i Henry’ego Wallace’a oraz jej konsekwencje polityczne, P. Sieradzan, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Międzymorze i mesjanizm. Teozoficzna koncepcja wyzwolenia Polski w czasie II wojny światowej, I. Trzcińska, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Odrodzenie przez syntezę. Wizja nowego porządku świata według Eugeniusza Polończyka, A. Świerzowska, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”).
 • Piłsudski i jego mit profetyczny, A. Mikołejko, „Hermaion” nr 5/2019 (temat wydania – „Ezoteryka i polityka”.