Spotkanie w Ciążeniu 2017

 

PROGRAM SPOTKANIA W CIĄŻENIU 15-18 CZERWCA 2017

 

CZWARTEK, 15 CZERWCA:

12.00 – 19.00             Uczestnicy spotkania przybywają do Ciążenia

18.30 – 19.30             Kolacja

20.00 – 20.30             Spotkanie kierownika projektu z ekspertami

20.00 – 21.00             Spotkania w sekcjach, spotkania w kuluarach

 

 

PIĄTEK, 16 CZERWCA:

 

9.30-10.00                  Otwarcie spotkania: Monika Rzeczycka

10.00-10.30                Diana Oboleńska: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 2

10.30-11.00                Tadeusz Cegielski: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 3

11.00-11.20                Urszula Patocka-Sigłowy: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 6

11.20-11.40                Anna Mikołejko/Monika Rzeczycka: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 4

12.00-12.30                Agata Świerzowska: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 5

12.30-13.00                Izabela Trzcińska: SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI 1

13.00-13.30                Izabela Trzcińska: Relacja z przeprowadzonych badań

13.30-14.00                Agata Świerzowska: Relacja z przeprowadzonych badań

16.00-16.30                Monika Rzeczycka: Relacja z przeprowadzonych badań

16.30-17.00                Katarzyna Arciszewska: Relacja z przeprowadzonych badań:

17.00-17.30                Zofia Krasnopolska-Wesner: Relacja z przeprowadzonych badań

17.30-18.00                Diana Oboleńska: Relacja z przeprowadzonych badań

18.00-18.30                Konsultacje prawne z Tomaszem Wesnerem

18.00-18.30                Konsultacje komputerowe z Kamilą Pączek

18.30-18.45                Katarzyna Świerk sprawy administracyjne projektu

 

SOBOTA, 17 CZERWCA:

8.00-8.30                    Spotkanie kierownika projektu z kierownikami sekcji

9.30-10.00                  Seminarium metodologiczne 2: Jerzy Prokopiuk, „Ja” (Jaźń)

                                    w antropozofii Rudolfa Steinera, sposoby opisu

10.00-10.30                Seminarium metodologiczne 2: Ewa Graczyk (UG),

                                    „Zła” powieść -  Opętani Gombrowicza i badania nad

                                    zjawiskami tajemnymi w literaturze polskiej

10.30-11.00                Seminarium metodologiczne 2:Michał Mizera (UW):

                                    Ezoteryczny Wyspiański, próba egzegezy.

11.00-11.30                Seminarium metodologiczne 2: Maksim Fiodorow

                                   (IMLI RAN Moskwa): Wielka reforma teatru i ezoteryzm: Łesia

                                   Kurbasa inspiracje antropozoficzne, próba analizy

                                    DYSKUSJA

12.30-13.00                Seminarium metodologiczne 2: Maja Dobiasz (UW):

                                   Pedagogika antropozoficzna w przedwojennej Polsce, studium przypadku

13.00-13.30                Seminarium metodologiczne 2: Józef Szymeczek (Uniwersytet w Ostrawie):

                                   Ezoteryczna Wisła – spojrzenie historyka

13.30-14.00                Seminarium metodologiczne 2: Jarosław Tomasiewicz (UŚ):

                                   Ruchy synarchistyczne w przedwojennej Polsce, perspektywa politologa

14.00-15.00                DYSKUSJA

 

16.00-16.30                Tadeusz Cegielski: Relacja z przeprowadzonych badań

16.30-17.00                Irena Fijałkowska-Janiak: Relacja z przeprowadzonych badań

17.00-17.20                Anna Chudzińska-Parkosadze: Relacja z przeprowadzonych badań

17.20-17.40                Katarzyna Rosiak: Relacja z przeprowadzonych badań

17.40-18.00                Larysa Michalska: Relacja z przeprowadzonych badań

18.00-18.30                Zbigniew Łagosz: Relacja z przeprowadzonych badań

 

NIEDZIELA, 18 CZERWCA:

 

9.30-10.00                  Renata Wieczorek: Relacja z przeprowadzonych badań:

10.00-10.20                Mariusz Dobkowski: Relacja z przeprowadzonych badań

10.20-10.40                Waldemar Gniadek: Relacja z przeprowadzonych badań

10.40-11.00                Przemysław Sieradzan: Relacja z przeprowadzonych badań

11.00-12.30                Dyskusja o metodach badawczych w badaniach nad ezoteryzmem

14.00-17.00                Monika Rzeczycka, kierownicy sekcji: Zakończenie spotkania: nowe idee i ustalenia organizacyjne