O projekcie

Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939.

Projekt naukowy finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019, 

nr 0186/NPRH4/H2b/83/2016.

Kierownik projektu: dr hab. Monika Rzeczycka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego