Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939

 

W 2019 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego ukazały się cztery tomy specjalnej edycji serii Światło i ciemność pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939 oraz jeden tom Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Księgi te prezentują wybrane aspekty badań prowadzonych w projekcie "Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939".

Kolejny piąty tom studiów Idee przewodnie, wchodzący w skład tej edycji, ukazał się w 2020 roku.

Wszystkie księgi opatrzono symbolem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który sfinansował te badania.

 

Tom 1: Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, red. Monika Rzeczycka i Izabela Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

 

 

Spis treści

POBIERZ T.1

 

Tom 2: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, pod red. Moniki Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Spis treści

POBIERZ T.2

 

Tom. 3: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, pod red. Tadeusza Cegielskiego i Moniki Rzeczyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Spis treści

POBIERZ T.3

 

Tom 4: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Spis treści

POBIERZ T.4

Tom 5: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Idee przewodnie, pod red. Mariusza Dobkowskiego i Tadeusza Cegielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańsk-Warszawa 2020.

 

Spis treści

POBIERZ T.5

 

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. ed. Agata Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Spis treści