Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939

 

Jesienią 2019 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego planuje wprowadzenie do dystrybucji pięciu tomów specjalnej edycji serii Światło i ciemność pod wspólnym tytułem  Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, sygnowanych znakiem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

  

Tom 1: Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, red. Monika Rzeczycka i Izabela Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

 

Tom 2: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Formacje, ludzie, idee, pod red. Moniki Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Tom. 3: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, pod red. Tadeusza Cegielskiego i Moniki Rzeczyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Tom 4: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, pod red. Diany Oboleńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Tom 5: Polish Esoteric Traditions 1890-1939. ed. Agata Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.