Demidowicz Izydor

 

Izydor Demidowicz, (daty urodzin i śmierci nieznane), uczestnik powstania styczniowego skazany na dwa lata przez władze austriackie i osadzony we Lwowie, być może członek Rady Naczelnej galicyjskiej oraz były sędzia apelacyjny Rzeczypospolitej Krakowskiej. Sądził, że ma zdolności medialne, jednak – jak podaje Florian Ziemiałkowski – jego więzienne przepowiednie (m. in. odzyskanie przezeń wolności do 15 października 1863 r., śmierć Bonapartego, czyli cesarza Napoleona III do 1 stycznia 1864 r., regularne wojsko narodowe na ziemi polskiej) nie sprawdziły się.

Anna Mikołejko

 

Literatura: 1863. Pamiętniki Floryana Ziemiałkowskiego, cz.4: Rok 1863, 1904, Kraków, s. 22, 39.

 

Słowa kluczowe: medium, medialność, jasnowidzenie