Kwerendy archiwalne V. 2016 - X. 2018

 

Kwerendy przeprowadzone w ramach projektu 

Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej 1890-1939

 

LP

Wykonawcy kwerendy (status w projekcie)

Sekcja zlecająca

 

Kwerenda, numer, miejsce, data, nazwa archiwów*

Rok zakończenia

Status kwerendy w dniu zakończenia projektu/ uwagi

ROZPOCZĘTE W 2016 ROKU

 

 1.  

Maksim Fyodorov

(wykonawca)

2.polska antropozofia

Moskwa, kwiecień 2016-czerwiec 2018, stała

 

1. IMLI RAN

2. Rosyjska Biblioteka Państwowa

3. Biblioteka Publiczna w Sankt-Petersburgu

 

2018

 • zakończona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

​ 2. 

Anna Mikołejko

(wykonawca, kierownik sekcji 3)

 

3.polski spirytyzm i mediumizm

 

Warszawa, maj 2016  - sierpień 2018, stała

4. Biblioteka Narodowa

5. BUW

2018

 • zakończona,
 • opisana
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

3.

Izaura Jakacka

(doktorantka wspomagająca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Włochy, internetowa 2016, stała

 

6. Archiwa Parlamentarne  

7. Archiwa Historyczne Izb Deputowanych -L’Archivio storico della Camera dei deputati

2016

 • zakończona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

4.

Tadeusz Cegielski

(wykonawca, kierownik sekcji 4)

 

Katarzyna Rosiak

(ekspert)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Warszawa, czerwiec 2016-czerwiec 2018, stała

 

8. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

9. Biblioteka Narodowa

10. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

 

 

2018

 • zakończona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

5. 

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

 

1. polska teozofia

Warszawa, 26-29 maja 2016

 

11. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa

 

2016

 • zakończona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

6.

Przemysław Sieradzan

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

 

2.polska antropozofia

Katowice, 31 maja – 2 czerwca 2016

 

12. Biblioteka Śląska

 

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

7.

Przemysław Sieradzan

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Czechowice-Dziedzice 1– 3 czerwca 2016

 

13. Archiwum prywatne Jarosława Tomasiewicza

 

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody właściciela archiwum

8.

Vira Tsypuk (ekspertka)

2.polska antropozofia

 

1.polska teozofia

 

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

 

3.polski spirytyzm i mediumizm

 

Lwów, czerwiec 24-31

2016-czerwiec 2018, ciągła

 

14. Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego (Державний архів Львівської області )

15. Lwowska Galeria Sztuki

16. Cmentarz Łyczakowski

17. Katedra Lwowska

18. Cmentarz Orląt Lwowskich

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

 

9.

Maksim Fyodorov

(wykonawca)

2.polska antropozofia

Warszawa, 1-8 sierpnia 2016

 

19. Zakład Zbiorów Specjalnych  BN

 

 

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

10.

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

2.polska antropozofia

Moskwa, 8-15 sierpnia 2016

 

20. Международный центр-музей им. Н. К. Рериха,; Малый Знаменский переулок д. 3/5;

21. Институт Мировой Литературы РАН,

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

11.

Karolina Maria Hess

(wykonawca)

1.polska teozofia

 

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

 

Żarnowiec 20-24 sierpnia 2016

 

22. Muzeum Marii Konopnickiej

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

12.

Karolina Maria Hess

(wykonawca)

1.polska teozofia

Londyn, 22.listopada – 1 grudnia 2016

 

23. The Theosophical Society of England,

 

24. College of Psychic Studies

 

25. The Society for Psychical Research

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

13.

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Polska, miejsce znane wykonawcy (zastrzeżenie właścicieli), 19 sierpnia 2016

 

26. „Dom Ramana”: archiwum prywatne spadkobierców Błażeja Włodarza

2016

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody właścicieli archiwum

14. 

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

1. polska teozofia

Warszawa 5-7 września 2016

 

27. Biblioteka Narodowa

28. Archiwum Teatru Narodowego

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,

 

15. 

Zbigniew Łagosz

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Katowice, 12.-15 września 2016

 

29. Archiwum Państwowe w Katowicach;

30. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum opis

16

Zbigniew Łagosz

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Kraków, 19-23 września 2016

 

31. Instytut Pamięci Narodowej, oddział Kraków

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

17.

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

1.polska teozofia

Wisła 23-26 listopada 2016 r.

 

32. Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego

33. archiwa prywatne polskich teozofów

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

18

Larysa Michalska

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Warszawa, 28-29 listopada 2016

 

34. Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza

Katowice, 14-15 listopada 2017

35. Archiwum Państwowe w Gliwicach, Opolu, Biblioteka Śląska w Katowicach

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

19.

Diana Oboleńska

(wykonawca, kierownik sekcji 2)

2. polska antropozofia

Warszawa, 25-26 listopada 2016

36. Archiwum prywatne Jerzego Prokopiuka

2016

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

20

Tadeusz Cegielski

(wykonawca, kierownik sekcji 4)

 

Waldemar Gniadek

(ekspert)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Ciążeń nad Wartą, UAM 10.12.2016; 15-18.06.2016; 16-18.06.2016, kilkuetapowa

 

37. Pałac w Ciążeniu  UAM, zbiory masońskie

2016

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis

KWERENDY ROZPOCZĘTE W 2017 ROKU

21

Kamila Filipczyk

(wykonawca)

6.

adwersarze,  

polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Warszawa 2017-2018, stała

 

38. WBC, BJ, FBC

2018

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis

22

Przemysław Sieradzan

(wykonawca)

Wszystkie sekcje

Warszawa, 2017, 2018, kwerenda stała, materiały do mapy i leksykonu

 

39. Biblioteka Narodowa

40. Biblioteka miasta st. Warszawy

41. Badania terenowe, adresy przedwojenne

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

23

Urszula Patocka-Sigłowy

(wykonawca, kierownik sekcji 6)

 

6.

adwersarze,  

polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Warszawa, styczeń 2017 – czerwiec 2018, stała

 

42. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

43. Biblioteka Narodowa

 

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

24

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Diana Oboleńska

(kierownik sekcji2)

2. polska antropozofia

Warszawa, 12-15 stycznia 2017 (3); 27 czerwca 2017 (4); 24 lipca 2017 (5); 25 lipca 2017 (7);

44. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego BUW

45. Warszawa Instytut Sztuki PAN, Zakład Zbiorów specjalnych

46. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów specjalnych

47. kwerenda na miejscu w Gdańsku, przysłane z BN mikrofilmy (sierpień 2017)

48. Biblioteka Narodowa

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

 

25

Larysa Michalska

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Berlin, 16-20 stycznia 2017

 

49. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
Archivstraße 12-14 
D-14195 Berlin (Dahlem) Niemcy

 

 

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

26

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

 

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

1.polska teozofia

Indie, Adyar, 28 stycznia 2017-5 lutego 2017

 

50. Theosophical Society Headquarters, Adyar, Chennai,

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

27

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

 

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

1. polska teozofia

Indie, Tamil Nadu,

8 – 12 lutego 2017

 

51. Sri Ramana Maharshi Ashram, Tiruvannamalai

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

28

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

1.polska teozofia

Kraków , 01 stycznia 2017 do 30 września 2018, stała

 

 

52. Biblioteka PAN i PAU

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

 

29

Zbigniew Łagosz

(wykonawca)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Warszawa, 3-6 stycznia 2017

 

53. Archiwum Akt Nowych

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

30

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Katarzyna Arciszewska

(wykonawca)

 

2. polska antropozofia

Dornach (Szwajcari)

marzec 2017

 

54. Rudolf Steiner Archiv, Ruettiweg 15, Dornach

 

55. Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach

 

56. Prywatne archiwum Pani Wandy Chrzanowskiej, Dornach, Albert Steffen Weg.

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

31

Karolina Maria Hess

(wykonawca)

2.polska antropozofia

 

1.polska teozofia

Amsterdam, marzec-kwiecień 2017, stała

 

57. Theosofische Vereniging in Nederland, Towarzystwo Teozoficzne w Holandii

 

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

32

Karolina Maria Hess

(wykonawca)

2.polska antropozofia

 

1.polska teozofia

Warszawa, kwiecień 2017

 

58. Biblioteka Narodowa

 

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

33

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

 

2.polska antropozofia  1.polska teozofia

Moskwa, 16-22 maja 2017

 

59. Prywatne archiwum Ludwiga Nowikowa i  Wiery Aleksandrowny Nowikowej (razem z prof. Dianą Oboleńską)

 

60. Biblioteka Historyczna w Moskwie (Государственная публичная историческая  библиотека)

 

61. Archiwum Wojskowe w Moskwie (stacja metro Wodnyj Stadion/ Recznoj Wokzał)

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

34

Diana Oboleńska

(wykonawca, kierownik sekcji 2)

2.Polska antropozofia

Moskwa, 14-20 maj 2017

 

62. Prywatne archiwum Ludwiga Nowikowa, przez żonę Wierę Aleksandrownę Nowikową (razem z prof. Moniką Rzeczycką)

 

63. Państwowa biblioteka im. Lenina (Государственная библиотека им. Ленина)

64. Archiwum IMLI RAN (Архив Института Мировой Литературы им. Горького Российской Академии Наук)

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

35

Zofia Krasnopolska-Wesner

(wykonawca)

2. polska antropozofia

Lwów, 31maja - 6 czerwca 2017

 

65. Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

66. Centralne Państwowe Archiwum

67. Historyczne Ukrainy we Lwowie;

68. Biblioteka Narodowa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie;

69. Lwowska Galeria Sztuki im. B. Woźnickiego

70. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Iwana Franki

71.Oddział periodyków Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

72. Pałac Sztuki (oddział Biblioteki Ukrainy im. Stefanyka)

73. Cmentarz Łyczakowski

2017

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

36.

Mariusz Dobkowski

(ekspert)

6.

adwersarze,  

polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Warszawa, 22 czerwca – 19.lipca 2017;

04 czerwca – 17 lipca 2018

 

74. Biblioteka Narodowa

75. Biblioteka Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego

76. BUW

77. Biblioteka Żydowskiego Instytutu w Warszawie

2018

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • opisana
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

37

Anna Chudzińska-Parkosadze

(wykonawca)

 

Waldemar Gniadek

(ekspert)

Dawid Trybański

 

4.

polska masoneria i paramasoneria

Ciążeń, 28.czerwca- 2 lipca 2017; 29- 30  lipca 2017, kilkuetapowa

 

78. Pałac UAM, zbiory masońskie

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis

38

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Kraków, 01 września 2017 do 30 września 2018, stała

 

79. Biblioteka PAN i PAU

80. Biblioteka Jagiellońska

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

39

Waldemar Gniadek

(ekspert)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Wrocław, wrzesień 2017

 

81. Zakład im. Ossolińskich

2017

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

40

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

 

2. polska antropozofia

Wrocław, 4-5 września 2017

 

82. Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

41

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Katarzyna Arciszewska

(wykonawca)

 

2. polska antropozofia

Dornach (Szwajcari)

10-12 października 2017

83. Rudolf Steiner Archiv, Ruettiweg 15, Dornach,

84. Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach

85. Prywatne archiwum Pani Wandy Chrzanowskiej, Dornach, Albert Steffen Weg. 5

86. Goetheanum Kunstsammlung Verlaghaus, Dornach

 

2017

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

 

KWERENDY ROZPOCZĘTE W 2018

42

Zofia Krasnopolska-Wesner

(wykonawca)

2.polska antropozofia

Kraków, styczeń-sierpień 2018 wieloetapowa

 

87. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

2018

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

43

Renata Wieczorek 

(wykonawca)

 

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

(wykonawca, kierownik projektu)

2.polska antropozofia

 

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

 

6. Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Warszawa 11-12 stycznia 2018

 

88. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

89. Biblioteka Narodowa

90. Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

 

44

Przemysław Sieradzan

(wykonawca)

1.polska teozofia

 

2.polska antropozofia

 

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Wilno, Kowno, Ryga, 20-24 marca 2018

 

91. Muzeum Ciurlionisa w Kownie (V. Putvinskio g. 55, Kaunas 44211, Litwa;

92. Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki w Wilnie (O. Milašiaus 19, LT-10102. Vilnius,

93. Centralne Litewskie Archiwum Państwowe w Wilnie (O. Milašiaus 21, LT-10102. Vilnius, Litwa; (Gedimino pr. 51, Vilnius 01504, Lithuania

94.  Badania terenowe do Mapy

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

45

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Maksim Fyodorov

(wykonawca)

 

 

2.polska antropozofia

 

1. polska teozofia

Sankt-Petersburg + Moskwa, marzec 2018

Moskwa, Rosja 
 

95. Rosyjska Biblioteka Historyczna w Moskwie (Москва, Старосадский переулок, 9с1)

96. Oddział Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej, Отдел Рукописей Российской Государственной Библиотеки,     Москва, ул. Воздвиженка (Москва, улица Воздвиженка, 3/5

97. Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu (Русский Государственный Исторический Архив), 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр. д. 36
 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

 

46

Tadeusz Cegielski

(wykonawca, kierownik sekcji 4)

 

4.

polska masoneria i paramasoneria

Londyn, 30.kwietnia – 3 maja 2018

98. Library and Museum of Fremasonery. Charytable Trust of the United Grand Lodge of England, Masonic Hall, London, Great Queen Street,

 

99. Archiwum i biblioteka UGLA

 

 

 

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

47

Renata Wieczorek

(wykonawca)

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Warszawa, 9-14 maja 2018

 

100. Biblioteka Narodowa

 

 

2018

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • złożono dokumentację i opis

48

Dorota MacKenzie

(ekspert)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Paryż, 19-27 maj 2018

 

101. Grand Orient de France Bibliothèque & Archives

 

 

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

49

 

Larysa Michalska

(wykonawca)

2.polska antropozofia

Kraków, czerwiec-wrzesień 2018, stała

 

102. Archiwum UJ

2018

 • zakończona,
 • rozliczona
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

50

Waldemar Gniadek

(ekspert)

4.

polska masoneria i paramasoneria

Rzym 16.05 – 20 05. 2018

 

103. Archiwum Wielkiej Narodowej Loży Włoch (Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori; Palazzo Vitelleschi, Via San Nicola de' Cesarini; Grande

104. Oriente d'Italia: Ufficio biblioteca e archivio storico,  Via di San Pancrazio 8, 00152 Roma IT

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

51

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

2.polska antropozofia

Chrzanów, 21-23 czerwca 2018

105. Muzeum im. Mazerakich w Chrzanowie (zbiory Amalii Luny Drexler)

106. Archiwum prywatne rodziny Drexlerów w Chrzanowie, Pani Teresa Chwastowska (synowa Ireny Chwastowskiej, z domu Drexlerówny, siostry Luny Drexlerówny),

Gliwice, 24 czerwca 2018

107. Zbiory rodzinne Drexlerów   Beaty Sumowskiej i Jadwigi Kern-Bałaty

 

Sopot, 27 czerwca 2018

108. Zbiory rodzinne Drexlerów p. Andrzej Sołtys, potomek jednej z sióstr Luny Drexler

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

 

52

Przemysław Sieradzan

(wykonawca)

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

 

Warszawa, 22-26 czerwca 2018

109. Biblioteka Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego (sekcja mongolistyki i tybetologii) - Gmach Porektorski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,

110. Biblioteka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa), Archiwum Akt Nowych (Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa),

 

Złotokłos, 27 czerwca 2018

 

111. Badania terenowe do Mapy i Leksykonu

112. Kościół parafialny

113. Cmentarz w Złotokłosie

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

53

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

 

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

1.polska teozofia

 

5.polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

Łotwa, 01-07 lipca 2018

 

114. Ludza, Łotwa, Museum of Local History

115. Istalsna, Łotwa, cmentarz parafialny, lokalna biblioteka publiczna

116. Luznawa, Łotwa, Dwór Kierbedziów

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis

 

54

Katarzyna Arciszewska

(wykonawca)

 

2.Polska antropozofia

Dornach (Szwajcari), lipiec 2018

116. Prywatne archiwum Wandy Chrzanowskiej, Dornach, Albert Steffen Weg. 5

 

 

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

55.

Izabela Trzcińska

(wykonawca, kierownik sekcji 1)

 

Józef Szymeczek

(ekspert)

1.polska teozofia

Nydek, Frydek Mistek, Czechy, 13-18 lipca 2018

 

117. Archiwum Powiatowe (Státní okresní archiv Frýdek-Místek).

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

56

Diana Oboleńska

(wykonawca, kierownik sekcji 2)

2.Polska antropozofia

Moskwa, 25-28 października 2018

 

118. Dział rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej

119. Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Historycznej

120. Moskiewskie Towarzystwo Antropozoficzne

2018

 • zakończona,
 • rozliczona,
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum

57

Monika Rzeczycka

(wykonawca, kierownik projektu)

 

Agata Świerzowska

(wykonawca, kierownik sekcji 5)

 

Przemysław Sieradzan

(wykonawca,)

 

Wszystkie sekcje

Warszawa, 2018, stała kilkuetapowa połączona z pracami nad Leksykonem Polskiego Ezoteryzmu

 

121. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Koszykowa, Zbiory Specjalne

2018

 • zakończona,
 • bezkosztowa
 • złożono dokumentację i opis
 • Publikacja i udostępnianie dokumentów wymaga zgody archiwum