"Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego oraz Przegląd metapsychiczny"

 

„Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego oraz Przegląd Metapsychiczny”, pismo ukazywało się w latach 1935–1939. Jego redaktorem i wydawcą był Jan Hadyna. Redakcja mieściła się pierwotnie w Krakowie (ul. Grodzka 58/5), a w czerwcu 1937 r. została przeniesiona do Wisły. Pismo drukowano w Cieszynie w drukarni Pawła Mitręgi. Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik (wyjątek stanowiły podwójne numery lipcowo-sierpniowe).

„Lotos” wydawany był pod kilkoma tytułami (poza wskazanym wyżej):

  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej oraz Przegląd Metapsychiczny Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej oraz Przegląd Metapsychiczny Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie i Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych w Krakowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej oraz Przegląd Metapsychiczny Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego. Synteza Wiedzy Ezoterycznej. Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych w Krakowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Wiedzy Duchowej w Poznaniu”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego. Synteza Wiedzy Ezoterycznej Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych w Krakowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej. Synteza Wiedzy Ezoterycznej Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych w Krakowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej. Synteza Wiedzy Ezoterycznej Organ Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie”,
  • „Lotos. Miesięcznik poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego, oraz wartościom twórczym polskiej myśli transcendentnej. Synteza Wiedzy Ezoterycznej”.

Czasopismo miało być „syntezą wiedzy ezoterycznej”, o czym informował jeden z jego licznych podtytułów. Było ono kontynuacją „Wiedzy Duchowej”. Publikowano w nim artykuły z zakresu parapsychologii, okultyzmu, astrologii, medycyny hermetycznej. Do stałych rubryk należały nowości naukowe, przegląd bibliograficzny, kronika. W czasopiśmie ukazywały się również utwory literackie w odcinkach.

Motto pisma stanowił cytat Stanisława Wyspiańskiego: „Porwać ogień strzeżony, zanieść w ojczyste strony to cel…”. W pierwszym numerze, w artykule wstępnym, redakcja wyjaśniła przyczyny nadania pismu tytułu „Lotos”:

Słusznie więc może być Lotos symbolem pisma, które sobie wzięło za zadanie syntezę […] trzech dróg, ich udostępnienie i badanie. I ta uniwersalność lotosu, jako symbolu – każe się domyślać, pozwala wierzyć, że są inne jeszcze jego znaczenia, które się nam ukażą wraz z rozwojem świadomości, wraz z głębszym zrozumieniem praw życia i śmierci, czasu i przestrzeni, Widzialnego i Niewidzialnego („Lotos” 1935, nr 1, s. 3).

Wśród autorów publikujących w „Lotosie” znaleźli się m. in.: Alice A. Bailey, Stanisław Bochnig (publikował pod pseudonimem Wiktor Loga), Stanisław Breyer, Kazimierz Chodkiewicz, Tomira Cotvici-Ghilevici (publikacje pod pseudonimem Tomira Zori), Jan Czarnomski, Léon Denis, Maria Florkowa, Jan Hadyna, Janusz Miłowit Lubrza, Wincenty Lutosławski, Roman Moczulski, Julian Ochorowicz, Franciszek Augustyn Prengel, Nikołaj Roerich, Józef Ryglewicz, Maria Horska Szpyrkówna, Józef Świtkowski, Stefania Tatarówna, Helena Witkowska, Janusz Ziemski. Część tekstów to kontynuacja publikacji z „Wiedzy Duchowej”.

W piśmie publikowane były również notatki i sprawozdania (np. z eksperymentów magnetycznych, wygłoszonych odczytów, zjazdów), nowości naukowe, korespondencje, kronika, przegląd bibliograficzny.

Po II wojnie światowej, w 1947 i 1948 r., ukazały się cztery numery pisma.

Numery czasopisma znajdują się w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/16014/edition/14191#structure.

 

Urszula Patocka-Sigłowy

 

Literatura: „Lotos”,  styczeń 1935–wrzesień 1939, 1947, 1948.

 

Słowa kluczowe: Jan Hadyna, Wisła, „Wiedza Duchowa”