Katarzyna Świerk

Katarzyna Świerk, doktor nauk chemicznych, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego. W grancie NPRH Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 sprawuje funkcję głównego analityka projektu.

Zainteresowania naukowe

  • Zarządzanie nauką
  • Specjacja metali ciężkich w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii.

 

Najważniejsze publikacje:

 

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Recovery of chromium from galvanic sludges, Ann. Polish.Chem. Soc., vol.3, 2004, 1132-1135

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Composting of municipal sewage sludge – product quality, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3, 2004, 1136-1139

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Sequential extraction of metals from galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3, 2004, 1183-1185

Świerk K., Bielicka A.,Bojanowska I., Leaching of heavy metals from galvanic sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 304-307, 2005

Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Kowalczyk J., Chemical fractionation of heavy metals in galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 114-117, 2005

Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Lempart M., Maćkiewicz Z., Chemical forms of heavy metals in some type of soils, Ann. Polish Chem. Soc, opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem,2006

Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Lempart M., Investigation of heavy metals mobility in industrial waste polluted soils, Ann. Polish Chem. Soc., opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem, 2006

Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Maćkiewicz Z., Investigation of heavy metals fraction in industrial sludge, Polish. J. Environ. Stud., Vol.16, No.3, 447-452, 2007

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., „Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w układzie gleba/przemysłowy osad ściekowy”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 31, 74-78, 2007

 

Komunikaty na konferencjach

 

Bojanowska I., Śniegocka A., Świerk K, Spalarnia odpadów zaolejonych Port Service Sp. zo.o. w Gdańsku, Techniczne aspekty ochrony środowiska, III Krajowe Seminarium Kół Naukowych, Politechnika Gdańska 20-21 kwietnia 2001, Gdańsk

Bojanowska I., Świerk K., Analiza specjacyjna metali ciężkich zawartych w osadach przemysłowych, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Polska Chemia w Unii Europejskiej, czerwiec 2004, Gdańsk.

Bojanowska I., Bielicka A., Ganczarek P., Świerk K., Tlen – gwarancją życia w zbiornikach wodnych, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Polska Chemia w Unii Europejskiej, Gdańsk, 08.06.2004

Bojanowska I., Bielicka A., Ganczarek P., Świerk K., Azot i fosfor – substancje odżywcze czy toksyczne, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Polska Chemia w Unii Europejskiej, Gdańsk, 08.06.2004

Bojanowska I., Bielicka A., Ganczarek P., Świerk K., Kwaśne deszcze – przyczyny i skutki, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Polska Chemia w Unii Europejskiej, Gdańsk, 08.06.2004

Bojanowska I., Bielicka A., Świerk K., Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych, XLVII Zjazd PTChem i SIPTChem, Wrocław, 12 – 17.09.2004

Bojanowska I., Bielicka A., Świerk K., Ekstrakcja sekwencyjna w analizie specjacyjnej metali w osadach galwanicznych, XLVII Zjazd PTChem i SIPTChem, Wrocław, 12 – 17.09.2004

Bojanowska I., Bielicka A., Świerk K., Odzysk chromu z osadów galwanicznych, XLVII Zjazd PTChem i SIPTChem, Wrocław, 12 – 17.09.2004

Świerk K., Bojanowska I., Maćkiewicz Z., Halogenowane węglowodory alifatyczne w wodach naturalnych, VII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Warszawa, 18-20.11.2004

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Kompost jako nawóz organiczny uzyskany z przeróbki komunalnych osadów ściekowych, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej, Gdańsk, 06.06.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Bioenergia – dziedzina energetyki, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej, Gdańsk, 06.06.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Związki halogenoorganiczne w wodach naturalnych, Konferencja Centrum Edukacji Nauczycieli, Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej, Gdańsk, 06.06.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Maćkiewicz Z., Wykorzystanie różnych metod analitycznych w oznaczaniu stężenia miedzi, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Analityka w rozwoju cywilizacji, Toruń 03-07.07.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Specjacja fizyczna miedzi w poneutralizacyjnych osadach galwanicznych, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Analityka w rozwoju cywilizacji, Toruń 03-07.07.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Źródła energii odnawialnej, XLVIII Zjazd PTChem i SITPChem, Poznań 18-22.09.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Badanie frakcji chemicznych metali ciężkich w pogalwanicznych osadach ściekowych, XLVIII Zjazd PTChem i SITPChem, Poznań 18-22.09.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Ługowanie metali ciężkich z osadów galwanicznych, XLVIII Zjazd PTChem i SITPChem, Poznań 18-22.09.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Biodostępność metali ciężkich występujących w pogalwanicznych osadach ściekowych, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, „ Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie – integracja europejska”, Warszawa 22-23.09.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Maćkiewicz Z., Copper fractions in galvanic sewage sludge, X International Symposium on Bioinorganic Chemistry, „Challenge for new generation”, Szklarska Poręba, 20-25.09.2005

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., "Twardość wody", Konferencja Naukowa - Eksperyment w nauczaniu chemii, Gdańsk'2006

Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., "Badanie oddziaływania kwaśnych deszczy na środowisko naturalne", Konferencja Naukowa - Eksperyment w nauczaniu chemii, Gdańsk'2006

Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., "Evaluation of heavy metals bioavailability in industrial wastewater sludge using sequential extraction procedure", 6th International Symposium on Speciation of Elements in Biological, Environmental and Toxicological Sciences, 21-25 June 2006, Białowieża, Poland

Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Maćkiewicz Z., "Investigations of heavy metals fractions in industrial sewage sludge", 6th International Symposium on Speciation of Elements in Biological, Environmental and Toxicological Sciences, 21-25 June 2006, Białowieża, Poland

Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Lempart M., „Badanie mobilności metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych przemysłowym osadem ściekowym”, XLIX Zjazd PTChem i SIPTChem, 18-22 września 2006, Gdańsk

Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Lempart M., Maćkiewicz Z., „Badanie form fizyko-chemicznych metali ciężkich zawartych w różnych typach gleb”, XLIX Zjazd PTChem i SIPTChem, 18-22 września 2006, Gdańsk

Bojanowska I., Bielicka A., Świerk K., Półchłopek J., „Wykorzystanie wierzby energetycznej w utylizacji osadów ściekowych”, XLIX Zjazd PTChem i SIPTChem, 18-22 września 2006, Gdańsk