Anna Kargol

Anna Kargol ur. w 1973 r. w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ; doktorat

obroniła na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2004). Pracuje

jako adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autorka

monografii Zakon Synów Przymierza. Krakowska „Loża Solidarność” 1892 – 1938 (Warszawa

2013), Po Jakubowej drabinie (Kraków 2013), Strug. Biografia polityczna (Warszawa Kraków

2016). Zajmuje się badaniami nad polskim wolnomularstwem, również rytuałem i

organizacjami parawolnomularskimi, ale i szerzej; historią i myślą polityczną II RP, a także

historią i kulturą Żydów polskich.