Larysa Michalska

Larysa Michalska, doktorantka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka Religioznawstwa oraz Judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, pracownik działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół kultury i historii Górnego Śląska, kultury żydowskiej, zagadnień dotyczących tożsamości, a także alternatywnej duchowości. Tak szerokie i różnorodne zainteresowania były inspiracją do podjęcia – w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej - badań nad procesem powstawania współczesnego mitu na przykładzie „masońskiego mitu” B’nai B’rith.

 

Publikacje:

Na landrynki godom szkloki, z owsa płatki - hawerfloki. Slow food po śląsku. [w:] Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze, Kraków 2014

Skok przez skórę, czyli droga do górniczego wtajemniczenia [w:] Studia ezoteryczne. Watki polskie, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Kraków 2016