Diana Oboleńska

Diana Oboleńska, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, od 01.09.2016 r. Dyrektor Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG (wcześniej: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). Członek założyciel naukowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem oraz członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Współredaktor serii wydawniczej gdańskich rusycystów Światło i ciemność. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych modernistycznej kulturze rosyjskiej i europejskiej badanej w nurcie ezoteryzmu europejskiego, w tym literaturze Srebrnego wieku, malarstwu abstrakcyjnemu, kinu awangardowemu. Członek projektów międzynarodowych (2013-2015: „SCANDICA: культурные конвергенции в рамках развития образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku (Петрозаводский государственный университет) oraz 2014-2017: Międzynarodowy projekt poświęcony badaniom nad ruchem antropozoficznym w Rosji, opracowanie unikalnych materiałów archiwalnych, ИМЛИ РАН (Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Literatury Światowej). W latach 2000-2004 członek zespołu międzynarodowego badającego spuściznę Bronisława Piłsudskiego.

 

Ważniejsze publikacje o tematyce ezoterycznej:

Monografie

Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-590-5 (ss. 282).

De Imaginatione. О эзотерической имагинации в русской культуре начала ХХ века, Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-180-2 (ss. 281).

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

Хранительницы порога. Мотив антропософской инициации в жизни и в романах Андрея Белого, w: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały, L. Kality, Gdańsk 2008, ss. 143-152. ISBN 978-83-7326-479-3

Эвритмический „танец” в романе Андрея Белого „Маски”. Зарисовка темы, w: XIX Ołomuńskie dni rusycystów, pod red. L. Machala, M. Vágnerová, Olomouc 2008, ss. 509-512. ISBN 978-80-244-1994-7.

Фиолетовый в желтом. Сценические композиции В. Кандинского и антропософия Р. Штейнера. Часть первая – визуализация, w: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod red. D. Oboleńskiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, ss. 90-110. ISBN 978-83-7326-683-4.

Эвритмические мотивы в романе Андрея Белого „Маски”, „Slavia Orientalis” 2009, nr 2, ss. 187-196. ISSN 0037-6744

Антропософский странник Николай Белоцветов, „Slavia Orientalis” 2011, nr 4, ss. 481-493. ISSN 0037-6744

Имагинация Голубого цветка. Драма А. Блока „Роза и Крест”, „Europa Orientalis” 2010, nr 29, ss. 79-98. ISSN: 0392-4580

Maya Deren. Wszystko jest wtajemniczeniem, czyli rzecz oglądana przez pryzmat nawiedzenia, w: Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, t. IV, pod red. K. Ruteckiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2012, ss. 154-170. ISBN 978-83-7865-023-2

Между спагирией и алхимией. Inferno” А. Стриндберга и „Роза и крест” А. Блока, „Ученые записки петрозаводского государственного университета” 2013, № 3, s. 67-73.

Эммануил Сведенборг и русский Серебряный век, в: Д. Оболенска, Н. Г. Шарапенкова, Серебряный век русской литературы в контексте мистицизма Э. Сведенборга и антропософии Р. Штайнера: учебное пособие для студентов филологического факультета, Петрозаводск 2015, s. 4-20. ISBN 978-5-8021-2467-3.

Wokół poszukiwań alchemicznych motywów i tematów na polskim i rosyjskim rynku wydawniczym w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, w: Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. VII, pod red. M. Rzeczyckiej, I. Trzcińskiej, Gdańsk 2015, ss. 220-233. ISBN 978-83-7865-320-2.