Maja Dobiasz

dr Maja Dobiasz-Krysiak (1986) – antropolożka i animatorka kultury, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa IKP UW. W IKP prowadzi “Uczestnictwo w kulturze” i autorskie konwersatorium “Odstępcy. Zwrot ku działaniu w polskich naukach społecznych”. Na Studiach Podyplomowych Pedagogika Teatru prowadzi “Edukację w sztuce”. Od 2010 roku prowadziła „Warsztaty z Animacji Kultury” w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW. Współprowadziła laboratorium badawcze „Lokalne wymiary uczestnictwa w kulturze. Etnograficzne „Badania w działaniu” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
 
Badawczo zajmuje się ruchami społecznymi i przełomem demokratycznym w Polsce, edukacją alternatywną i nieformalną oraz teorią i praktyką badań w działaniu – łączeniem badań etnograficznych i animacji kultury. Od wielu lat zaangażowana w projekty badawcze i animacyjne min. na Południowym Mazowszu oraz na Dolnym Śląsku, których efektami były min. projekt Ślady obecności. Odcienie czerwieni, Galeria Sztuki Legnica 2013, czy wystawa Etnografia/ Animacja/ Sztuka, Muzeum Etnograficzne Kraków 2013.
 
Członkini etnograficznych grantów naukowych Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz Etnografia/ Animacja/ Sztuka (kier. dr Tomasz Rakowski), Legnica. Pamięć podzielonego miasta (kier. dr Zuzanna Grębecka) oraz Oddolne Tworzenie Kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze (kier. dr hab. Sławomir Sikora).
 
Autorka tekstów w czasopismach i publikacjach naukowych, autorka publikacji popularnonaukowej dla młodzieży Przybornik animatora kultury. Lokalne projekty twórcze, redaktorka publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu wielokulturowości i edukacji kulturalnej. Koordynatorka programów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka monografii naukowej Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014) opartej na badaniach etnograficznych w kręgu polskiej antropozofii – neognostycznego ruchu społecznego, którego historii poświęcony był międzynarodowy projekt naukowy, którego efektem jest publikacja Aenigma. One hundred years of Anthroposophical Art przygotowana przez wydawnictwo Arbor Vitae i Muzeum umeni Olomouc (2015).
 
Przygotowuje pracę doktorską o przemianach polskiej edukacji alternatywnej po 1989 roku w ramach autorskiego grantu Preludium NCN “Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej.”
 
W projekcie Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 Maja Dobiasz-Krysiak uczestniczy w pracach sekcji drugiej -  antropozoficznej.
 
Wybrane publikacje:
Maja Dobiasz, Dzieje antropozofii w Polsce, Gnosis, 2012.
 
Maja Dobiasz, Jerzy Prokopiuk - heretyk, trickster, antropozof. Alternatywne duchowości PRL. Komunistyczni bohaterowie 2, red. Zuzanna Grębecka, Magdalena Bogusławska, Warszawa - Kraków 2012, Libron, ss.405-423.
 
Maja Dobiasz, Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit,utopia,rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.
 
Maja Dobiasz, Polish Enigma,, [in:] Aenigma. A hundred years of anthroposophical art, ed. Reinhold J. Fath, David Voda,
Arbor Vitae Societas, Muzeum Umeni Olomouc, 2015, p. 280-306.
 
Maja Dobiasz, Kuźnia kreatywności czy przystań outsiderów? O szkołach waldorfskich, Kultura Liberalna,
Komentarz do Tematu Tygodnia: Prawda o szkołach demokratycznych, Warszawa, 20.04.2015.