Andrzej Karpowicz

Pan Andrzej Karpowicz – ur. 1946 - zm. 27 stycznia 2022 roku, ekspert zespołu badawczego w projekcie NPRH "Kultura Polska Wobec zachodniej filozofii ezoterycznej 1890-1939" w latach 2016-2019, historyk, emerytowany starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W 1981 roku powierzono mu zorganizowanie  Samodzielnej Sekcji (od 1992 r. Pracowni)  Zbiorów Masońskich, której zadaniem jest opieka (opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i informowanie) nad unikatową kolekcją  druków masońskich. Pracownią kierował do przejścia na emeryturę w 2011 r. Wraz z dwoma, trzema współpracownikami zakończył opracowanie zbioru spisów członków lóż wolnomularskich i starych druków  różokrzyżowców i wolnomularzy. Rozpoczął gromadzenie współczesnej literatury dot. wolnomularstwa, polskiej i zagranicznej. Przez zakupy antykwaryczne zaczął gromadzić polskie piśmiennictwo na temat wolnomularstwa z lat 1780—1939, którego brak powstał na skutek zagranicznego pochodzenia kolekcji. Uporządkował i przygotował do opracowania przeszło 100 mb czasopism. Według dawnych sygnatur uporządkował ok. 5 tys. vol. pochodzących z dawnych bibliotek hamburskich i wrocławskich. Zorganizował czytelnię zbiorów masońskich dobierając do niej ze zbiorów nie opracowanych ok. 4 tys. vol. druków z dobrze zachowanymi oprawami i aranżując wystrój elementami tzw. świątyni masońskiej. W 1985 r. odbył miesięczny staż w Niemieckim Muzeum Wolnomularskim w Bayreuth. Później wielokrotnie roboczo odwiedzał tę ważną placówkę muzealnictwa i bibliotekarstwa wolnomularskiego w Niemczech. W 1996 r. zorganizował w Poznaniu i Ciążeniu kongres Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów, Bibliotek i Archiwów Masońskich (AMMLA). Następnie, jako obserwator brał udział w kolejnych  kongresach AMMLA w różnych ośrodkach europejskich. Brał udział w następnym kongresie AMMLA w Poznaniu i Ciążeniu, zorganizowanym w 2014 r. przez jego następców.

 

 

 

 

 

Bibliografia przedmiotowa:

1. Tadeusz Cegielski 50 lat zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : uroczystość dnia 10 stycznia 2009 roku //Ars Regia R. 11 Nr 18 (2008/2009). S. 221-225, il.

2. Tomasz Kurzawa Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu // Biblioteka Nr 15[24] (2011) s.293-306.

 

Ważniejsze publikacje:

Andrzej Karpowicz Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu //Ars Regia. -  R. 1(1992) nr 1, s. [148] - 156 : il. ; wersja angielska The Masonic collection of the University  Library in Poznań / tamże, s. [174] - 180 : il.; wersja niemiecka Die Freimaurer-Sammlung der Universitätsbibliothek Posen [Poznań] / Übers. H. Keiler //  Quatuor Coronati Jahrbuch. - Nr. 30(1993), s. 111 - 115 : il. – nowe opracowanie tematu pt.: Geneza  i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu// Biblioteka  nr10[19] (2006) s.27-49 ; toż bez aparatu naukowego w kwartalniku regionalnym  Nasza Sława  (2006) nr 1-2 ; w nr 3 tego kwartalnika wydane podstawowe dokumenty dot. odnalezienia w Sławie księgozbioru masońskiego.

 

Andrzej Karpowicz Książka wolnomularska XVIII i XIX wieku : katalog wystawy – Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 1996. – 45 S. : il.

(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej ; Nr 20).

 

Andrzej Karpowicz Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.  - Poznań : Biblioteka Uniwersytecka ; Nîmes : C. Latour, 2000. – 205 s.

(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej; Nr 23).

 

Wolnomularskie rytuały inicjacyjne / wyd. Andrzej Karpowicz. – Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 2006. – teka (3 S. + 10 tabl. luz.)

(Antiquitatis Minutae) .

 

Andrzej Karpowicz Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu  : Konstytucja Andersona  // Biblioteka  Nr 11[20] (2007). – s.169-174 : il.