Kamila Filipczyk

Kamila Filipczyk, doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim i absolwentka filologii angielskiej oraz filologii rosyjskiej na tej samej uczelni. W 2012 roku odbyła semestralne studia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. W 2014 obroniła pracę magisterską pt. Чекист в литературном салоне. Яков Агранов, Лиля Брик, Владимир Маяковский: взаимоотношения, возможности и последствия, za którą otrzymała nagrodę Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej w kategorii wybitna praca magisterska, obroniona w roku akademickim 2014/2015.

Laureatka I etapu Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego, Literatury i Kultury (2013) oraz IV Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w kategorii przekład publicystyczny (2013). W swoich badaniach koncentruje się na tematyce z pogranicza literaturoznawstwa, badań nad kulturą oraz historią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska „władza a artysta” w Rosji Sowieckiej oraz postkolonialnego ujęcia tożsamości represjonowanych w kontekście sowieckiego/rosyjskiego imperializmu. Aktualnie zajmuje się pionierskimi badaniami nad twórczością czeczeńskiego barda Timura Mucurajewa oraz komparatystycznym ujęciem dwudziestowiecznych pieśni polskich i czeczeńskich „żołnierzy niezłomnych”. Zawodowo od lat związana z mediami elektronicznymi, autorka tekstów informacyjnych i marketingowych. W grancie NPRH Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 sprawuje funkcję redaktora strony projektu.

Publikacje:

Oprawcy z CzK. Kilka pytań o źródła zła. Polifoniczny szkic historyczno-literacki, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA” 2015, nr 26, s. 143-54. http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/c04b7f5c-87df-4bc8-bfc...

«Гонористая демократическая колония» versus «гражданин Советского Союза». Признаки русского империализма и советского мировосприятия в отзывах Владимира Маяковского о путешествиях в Польшу, „Polilog. Studia Neofilologiczne” (w przygotowaniu).

„Wolność albo śmierć” – prolegomena do badań nad twórczością czeczeńskiego barda Timura Mucurajewa, „Przegląd Rusycystyczny” (przyjęty do druku).