Liwski Wacław

 

Wacław Liwski, (ur. prawdopodobnie 30 lipca 1897, data śmierci – nieznana), syn Ignacego, polski ezoteryk, filozof, publicysta, współzałożyciel (w 1937 r.) „Feniksa”, popularyzator nauk Agni Jogi, tłumacz-amator.

Wacław Liwski przełożył na język polski z rosyjskiego i wydał własnym sumptem w 1936 r. czwarty tom cyklu Agni Jogi (Agni Joga, Warszawa 1936). Na okładce umieścił niezgodny z prawdą napis: „Tłumaczenie z angielskiego“, który okazał się jedną z dwóch przyczyn wybuchu międzynarodowej afery ezoterycznej Agni Jogi. Drugą przyczyną była niepochlebna recenzja przekładu, opublikowana w czasopiśmie okultystycznym „Lotos”.

Na przełomie roku 1936 i 1937 Wacław Liwski prowadził korespondencję z Jeleną Roerich, która – według swoich własnych słów – spisała słowa ksiąg Agni Jogi, podyktowane jej przez jej przewodnika duchowego, mistrza Morię. Twórczyni Żywej Etyki była zbulwersowana manipulacją na okładce pracy i uznała w swoim liście za bezpodstawne wyjaśnienia Wacława Liwskiego (na podstawie listu Jeleny Roerich można domniemywać, że tłumacz twierdził, iż niezgodny z prawdą napis na okładce miał „zachęcić czytelników spragnionych egzotyki”, a oficjalny przekład autorstwa najbliższej współpracowniczki małżeństwa Roerichów Frances Grant reprezentował sobą „niską jakość”). Po kolejnych przeprosinach ze strony Wacława Liwskiego i gorących prośbach o zgodę na dokonanie kolejnych przekładów, Wacław Liwski otrzymał zgodę wyłącznie na tłumaczenie Wspólnoty (Jelena Roerich obawiała się, że aluzje związane ze szczególną misją Rosji, obecne w takich księgach jak Hierarchia czy Zew, zostaną w Polsce bardzo źle przyjęte). Na tym zakończyła się korespondencja. Z listu Jeleny Roerich do Antoniego Januszkiewicza z 10 maja 1937 r. dowiadujemy się, że zwolennicy Agni Jogi działający w Polsce krytykowali Wacława Liwskiego nie tylko za zły przekład dzieła, ale i negatywną recenzję w „Lotosie”, które zaprzepaściły szanse na pozytywny odbiór nauk Żywej Etyki w polskich kręgach ezoterycznych.

W 1937 r. Wacław Liwski został współzałożycielem czasopisma „Feniks” (ukazał się tylko jeden numer), w którym opublikował kilka artykułów i dzieł literackich. W tekstach tych ujawniają się fascynacje duchowością Indii, Agni Jogą i religią dawnych Słowian.

Niewiele wiadomo na temat dalszych losów ezoteryka. II wojnę światową prawdopodobnie spędził na terenie Niemiec, a po jej zakończeniu wyemigrował do Argentyny. Mieszkał tam w Buenos Aires pod adresem Avenida Pena N: 1142 i Piso. Korespondował z Aleksandrem Asiejewem i Błażejem Włodarzem.

Wacław Liwski był autorem rozprawy Kultura i cywilizacja (Dachau 1946) oraz zbioru nowel Mana (Buenos Aires 1955, ze wstępem Stanisława Vincenza).

 

Przemysław Sieradzan

 

Literatura: Liwski W., 1946, Kultura i cywilizacja, Dachau; Liwski W., 1955, Mana, Buenos Aires; Rzeczycka M., Sieradzan P., 2017, Międzynarodowa afera z tajemną księgą w roli głównej (Warszawa Naggar Wisła – Asunción: 19361937), [w:] Magia ksiąg, księgi magii. Księga pamiątkowa poświęcona profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. D. Oboleńskiej i U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk; Письма Е. И. Рерих в девяти томах, 1936, т. IV, Москва. 

 

Słowa kluczowe: Agni Joga, Jelena Roerich, translatoryka, „Lotos”, hinduizm, Błażej Włodarz, Aleksandr Asiejew