Asiejew Aleksandr

 

Aleksandr Michajłowicz Asiejew (Александр Михайлович Асеев), emigracyjny rosyjski okultysta, lekarz (doktor nauk medycznych). Pomysłodawca, wydawca i jeden z autorów almanachu „Okkultizm i joga”. Adept i propagator Agni Jogi. Wieloletni korespondent Jeleny i Nikołaja Roerichów oraz polskiego okultysty Błażeja Włodarza. Dokładna data i miejsce jego narodzin i śmierci nie są znane. 

Urodzony w 1902 lub 1903 r. 

W 1931 r. Aleksandr Asiejew przeczytał dzieło Agni Joga. Pod wpływem silnego wrażenia, jakie wywarła na nim lektura okultystycznej księgi, napisał pierwszy list do Jeleny Roerich, która odpisała mu 28 sierpnia 1931 r. Korespondencja obojga ezoteryków trwała aż do śmierci Jeleny Roerich w 1955 r. (z przerwą na okres II wojny światowej). 

W lutym 1934 r. Aleksandr Asiejew otrzymał od Nikołaja Roericha pierścień ucznia, będący wyrazem zaufania.

Od marca 1933 r. Aleksandr Asiejew zaczął własnym sumptem wydawać w Belgradzie (Królestwo Jugosławii) almanach „Okkultizm i joga”, w którym od pierwszego numeru publikowane były artykuły Roerichów (artykuły Jeleny Roerich ukazywały się pod pseudonimem T. P. Sundri). Był wówczas członkiem Jugosłowiańskiego Towarzystwa Roerichowskiego. W latach 19371938 roku czasopismo było wydawane w Bułgarii. Każdy numer almanachu przynosił straty, które Aleksandr Asiejew musiał pokrywać z własnych, skromnych funduszy (pracował jako lekarz wiejski).

W okresie między 1938 i 1948 r. Aleksandr Asiejew wyemigrował do Asuncion, stolicy Paragwaju. W 1948 r. wznowił korespondencję z Jeleną Roerich, a od 1952 r. powrócił do wydawania almanachu „Okkultizm i joga” (wydawał go do 1977 r.).

W latach 1960 (być może już wcześniej)1963 prowadził korespondencję z polskim ezoterykiem Błażejem Włodarzem. Najistotniejszymi tematami listów były doktryna Agni Jogi, twórczość Wiery Kryżanowskiej-Rochester, medycyna naturalna i rozwój duchowy ludzkości. Z korespondencji wynika, że Aleksandr Asiejew współpracował także z polskim ezoterykiem Wacławem Liwskim.

Aleksandr Asiejew ostatnie lata życia spędził w Chile. Prawdopodobnie zmarł w 1989 r. w wieku 89 lat.

 

Przemysław Sieradzan

 

Literatura:  Асеев A., 1996, «Оккультизм и Йога». Летопись сотрудничества. Сборник, т. 1–2, сост. Д. Попов, Н. Усачёва, Москва (http://www.agni-yoga.net); Письма Е.И. Рерих в девяти томах, 2002, т. IV: 1936 г., Москва.
 

Słowa kluczowe: Jelena i Nikołaj Roerichowie, Błażej Włodarz, Agni Joga, „Okkultizm i joga”