Magnetyzm osobisty według Władimira Elizarowicza Azarowa

 

Magnetyzm osobisty według Władimira Elizarowicza Azarowa, w 1910 r. Władimir Azarow rozpoczął swoją karierę hipnotyzera, terapeuty i „psycho-pedagoga”. Stał się on znany w Rosji oraz w Warszawie, do której się przeprowadził już w 1911 r., aby tam rozwinąć swoją działalność popularyzatorską i uzdrowicielską. Wtedy właśnie otworzył swoją własną typografię (Psycho-Pedagogiczne Wydawnictwo, Warszawa, ul. Złota 37) i rozpoczął publikację serii broszur pod wspólnym tytułem Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования (Droga do szczęścia i sukcesów w życiu. Lekcje samowychowania i samodoskonalenia). Publikacja ta obejmowała cztery części: 1. Личный магнетизм (Magnetyzm osobisty), 2. Сила мысли и воли (Siła myśli i woli), 3. Целебный магнетизм (Magnetyzm leczniczy), 4. Гипнотизм и внушение (Hipnotyzm i sugestia). Część pierwsza ukazała się w 1911 r. jako numer pierwszy serii „Оккультная Библиотека” (Biblioteka Okultystyczna). W części tej Azarow wprowadza czytelnika w arkana magnetyzmu, objaśniając mu podstawowe pojęcia, którymi będzie się posługiwał w następnych częściach serii okultystycznej oraz omawiając główne zasady samodoskonalenia się i wpływania na swoje otoczenie. Sam Azarow określał swój kurs jako „fundament duchowej odbudowy samego siebie”. Okultysta podkreślał, że kurs ten ma charakter praktyczny, dlatego najważniejsze w tych publikacjach są podane ćwiczenia i instrukcje, jak je należy wykonywać. Zapewnia on swoich czytelników, że jeżeli będą wypełniać podane ćwiczenia starannie i regularnie, to w rezultacie poprawi się ich zdrowie, kondycja psychiczna i sytuacja życiowa. Wyjaśniając pojęcie magnetyzmu osobistego, Azarow podkreśla, że jest to niezamierzone, mimowolne oddziaływanie człowieka na swoje otoczenie, umiejętność wywoływania u ludzi sympatii i szacunku. Innymi słowy, jest to siła związana z systemem nerwowym, kondycją psychiczną, określana jako siła elektromagnetyczna. Magnetyzm osobisty nazywany jest także niewidzialnym fluidem, który może być kierowany za pośrednictwem siły woli. Przy czym są przypadki, kiedy ten fluid jest widoczny i wtedy przypomina światło. Prawa strona człowieka świeci na niebiesko, a lewa na czerwono. Największe promieniowanie tej energii skupia się w rękach i oczach (Azarow odwołuje się w swoich badaniach do takich uczonych jak: Carl Reichenbach, David Hume, William Crookes, Jakub Jodko Narkiewicz, Hipolit Baradyuk). Magnetyzm osobisty jest życiową energią, którą posiada każdy człowiek – jego „wewnętrzną tajemną siłą”. Problem w tym, że ludzie różnią się pod względem siły i charakteru magnetyzmu osobistego, ponieważ nie wszyscy są jej świadomi i nie potrafią nią właściwie zarządzać. Dlatego celem kursów jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym rozwinięcia tej siły w sobie. Już na wstępie Azarow zaznacza, że aby osiągnąć ten cel należy być cierpliwym, energicznym, wytrwałym i z pasją podchodzić do swojej pracy. Jednym z głównych celów kursu jest wypracowanie w człowieku „dobrej woli” i pozbycie się „złej woli”, aby jego myśli i uczynki były moralnie nienaganne. Wiedza, którą prezentuje Azarow, może wpłynąć na poprawę pamięci, zdolności umysłowych oraz może rozwijać wyobraźnię. Azarow zaleca te ćwiczenia szczególnie dorastającej młodzieży, aby mogła zwalczyć w sobie lenistwo, nieposłuszeństwo i inne wady, które wynikają głównie z braku silnej woli. Magnetyzm, jako synonim „zony” czy „prany”, przenika wszystkie żywe organizmy – rośliny, zwierzęta, a nawet minerały. A człowiek – jako najwyższa forma rozwoju organizmów biologicznych – posiada w sobie najwięcej magnetyzmu. Azarow podkreśla, że źródłem tej siły jest Bóg. Najwyraźniej to właśnie ta siła przejawiała się w czynach ludzi świętych, którzy dzięki niej czynili cuda. Przy czym Azarow, sam będąc chrześcijaninem, nie wyróżnia w tym względzie żadnej religii. Jak wszystko na świecie, także magnetyzm ma charakter dualistyczny – pozytywny i negatywny. Ludzie mający dobry charakter i silną osobowość wyróżniają się pozytywnym magnetyzmem i „dobrą wolą”, a ludzie źli – negatywnym magnetyzmem, dlatego też ludzie od nich stronią. Podstawą „dobrej woli” i pozytywnego magnetyzmu jest miłość do ludzi i innych żywych istot oraz podporządkowanie ciała duchowi. Istotą magnetyzmu jest zatem myśl, gdyż to od niej zależy stan ducha i ciała, a w konsekwencji i czyny człowieka oraz całe jego życie. Azarow jako chrześcijanin, często odwołuje się do Ewangelii i nauk Jezusa Chrystusa. Przywołuje takie chrześcijańskie zasady, jak: miłość bliźnich; zasadę „nie róbcie tego, czego nie chcielibyście, aby wam inni zrobili”; mówienie zawsze prawdy itp. Azarow porównuje człowieka do baterii elektrycznej, która pochłania i wydziela energię. Magnetyzm ludzki jest tym większy, im silniejsze są marzenia i pragnienia indywiduum. Odnosi się to także do siły psychicznej człowieka. Z drugiej strony człowiek powinien wypracować w sobie umiejętność panowania nad swoimi namiętnościami i porywami, aby nie doprowadzać do utraty swojego magnetyzmu i siły psychicznej. Na tym polega także podporządkowywanie swojego ciała rozumowi, a rozumu – duchowi. Ponadto człowiek nie powinien poddawać się nerwom, być nadpobudliwym, nie powinien narzekać i w ogóle powinien unikać stresowych sytuacji. Azarow podkreśla, że splot słoneczny (plexus Solaris) stanowi centrum systemu nerwowego człowieka i odpowiedzialny jest za pracę układu nerwowego, krwionośnego i oddechowego, a co się z tym wiąże i stanu psychicznego człowieka. Dlatego cykl ćwiczeń Azarow proponuje rozpocząć od gimnastyki oddechowej. Pierwsze ćwiczenie ma na celu stłamszenie pokus: gdy człowiek poczuje pokusę, powinien stanąć prosto ze złączonymi nogami, zamkniętymi oczyma i, wdychając przez nos powietrze (usta zamknięte), wypowiadać w myślach zdanie – „Przyjmuję siłę tej pokusy, rozwijając w sobie dobrą wolę”; następnie, wstrzymując powietrze, należy powtarzać w myślach: „ja pochłaniam tę siłę, ona teraz należy do mnie”; i na koniec, wydychając powoli powietrze przez nos, należy powtarzać w myślach: „teraz posiadam siłę magnetyzmu i mogę wpływać na ludzi”. To ćwiczenie należy powtórzyć od siedmiu do czternastu razy. Jednak podstawą magnetyzmu osobistego jest silna „dobra wola”. Niektórzy posiadają ją jako wrodzoną cechę swojego charakteru. Tym niemniej ci, którzy mają słabą „dobrą wolę”, mogą ją w sobie wypracować i wzmocnić. Do tego służą ćwiczenia mentalne. Azarow zaleca, aby w tym celu codziennie powtarzać w myślach i wizualizować sobie myśli zapisane na karteczkach – należy zapisać odpowiednio siedem karteczek na siedem dni: 1. posiadam silną dobrą wolę; życzę wszystkim dobra i mnie wszyscy życzą dobra; 2. posiadam w sobie silnego dobrego ducha, nie boję się niczego; nie wyrządzam ludziom przykrości i mnie nikt nie wyrządzi zła; 3. zdecydowałem, że będę odnosić sukcesy we wszystkim; zdecydowałem się lubić (kochać) wszystkich ludzi; otaczający mnie ludzie lubią mnie i życzą mi sukcesów; 4. zdecydowałem się podążać drogą prawdy i dobra; nie istnieją dla mnie żadne przeszkody; osiągnę to, czego chcę; moje zamiary są uczciwe; 5. ja w pełni siebie kontroluję; nic mnie nie zdenerwuje i nie wyprowadzi z równowagi; jestem zawsze spokojny; mogę tłamsić w sobie swoje pragnienia i samoograniczyć się; 6. posiadam dobrą siłę woli; mogę wpływać na otaczających mnie ludzi siłą dobra i miłości; 7. jestem szczęśliwy; odnoszę we wszystkim sukcesy; jestem pełen miłości i dobra; wszyscy otaczający mnie ludzie kochają mnie; wszystko sprzyja mojemu powodzeniu. Należy codziennie wziąć jedną z karteczek (odpowiednio na każdy dzień tygodnia) i powtarzać zapisaną na niej afirmację dwa razy w ciągu dnia (rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem), ale również robiąc inne rzeczy w ciągu dnia, można tą myśl powtarzać sobie jak najczęściej, a nawet zapisywać kilkakrotnie na kartce. To ćwiczenie należy powtarzać przez dwa tygodnie. Następnie należy przepisać wszystkie afirmacje na jedną kartkę i codziennie powtarzać je wszystkie w przeciągu jednego tygodnia. Ćwiczenie to można stosować, według zapewnień Azarowa, także w leczeniu chorób, ponieważ takie autosugestie działają podobnie jak modlitwa (dlatego m. in. święci mogli leczyć chorych za pomocą samego dotyku). Azarow podaje jeszcze inne ćwiczenie na pracę z autosugestią – tym razem z wykorzystaniem wody, która jest jednym z najlepszych przekaźników energetycznych, w tym i mentalnych. Należy napełnić szklankę wodą, postawić przed sobą, usiąść spokojnie i wykonać ćwiczenie oddechowe (14–20 oddechów), a przed szklanką powinna leżeć kartka z napisaną na niej autosugestią. Następnie należy patrzeć w wodę, w środek szklanki i intensywnie powtarzać w myślach autosugestię przez pół godziny. Na końcu, należy wypić wodę ze szklanki. W rezultacie wypicia wody ze szklanki człowiek asymiluje te cechy, które afirmował podczas medytacji. W tym kontekście Azarow przestrzega przed negatywnym myśleniem podczas jedzenia posiłków oraz uzasadnia odmawianie modlitwy przed jedzeniem. Dodatkowo wspomina on o wodzie święconej, która ma uzdrawiające właściwości, dlatego Azarow zaleca ją pić. Terapeuta podaje dwadzieścia jeden ćwiczeń, które można stosować, aby rozwijać w sobie swój magnetyzm: 1. należy wybaczać krzywdy, nie rozpamiętywać ich i zapominać o nich, 2. w sytuacjach, kiedy chce się mówić, należy się od tego powstrzymywać i milczeć; należy więcej słuchać innych, niż samemu mówić, 3. należy ćwiczyć się w milczeniu, np. nie odzywać całą dobę, 4. jeden raz w tygodniu powstrzymywać się od jedzenia mięsa, 5. należy jeść coraz więcej jedzenia wegetariańskiego, 6. stosować posty zupełne, tj. nic nie jeść przynajmniej przez jeden dzień i powtarzać to co jakiś czas, 7. jeden raz w tygodniu należy pościć, pijąc jedynie wodę, 8. przez dobę nic nie pić, aby wytrzymać pragnienie, 9. należy przetrzymać dobę bez snu, 10. należy powstrzymać się od picia herbaty, 11. należy powstrzymać się od palenia tytoniu, 12. należy stopniowo zmniejszać, a następnie zupełnie zaprzestać picia alkoholu, 13. ograniczać korzystanie z usług innych osób, natomiast starać się coraz bardziej samemu pomagać innym, 14. należy odizolować się na kilka dni od ludzi i skupić się na swoim samodoskonaleniu, 15. dobrze jest się zmuszać do wykonywania prac, których się nie lubi z namaszczeniem i zaangażowaniem, 16. nauczyć się wyłączać myślenie na jakiś czas; nauczyć się myśleć dobrze o ludziach, 17. powstrzymywać się od myślenia o ukochanym człowieku, przyzwyczajać się za to do myślenia z miłością o wrogach, 18. należy nauczyć się ograniczać, a także powstrzymywać od stosunków seksualnych (także w małżeństwie), 19. należy rozwijać w sobie samokrytykę, przemyśleć swoje wady i starać się je zwalczać, 20. ważne, aby nauczyć się dobrze organizować sobie czas – pracy, odpoczynku, snu, przyjmowania posiłków itp.; przy czym na sen należy przeznaczać minimum osiem godzin, 21. należy powtarzać ćwiczenia polecane przez Azarowa jak najczęściej w celu ćwiczenia pamięci i przede wszystkim swojego charakteru. Azarow podkreśla, że jest chrześcijaninem i dlatego szczególnie poleca praktyki wynikające z nauki Ewangelii: czytanie Ewangelii, realizowanie w swoim życiu nauk Jezusa Chrystusa, analizowanie treści modlitw, czytanie żywotów świętych, należy przestrzegać zasad i praw kościelnych, postów, brać czynny udział w świętach chrześcijańskich, i przede wszystkim należy się szczerze i żarliwie modlić. Azarow zapewnia swoich czytelników, że w rezultacie przestrzegania i stosowania się do tych zaleceń nastąpi w nich zmiana duchowa i fizyczna (postawa ciała będzie wyrażać pewność siebie, kolor skóry na twarzy będzie jaśniejszy, oczy bardziej wyraziste, głos bardziej dźwięczny). Azarow w omawianej broszurze powtarza zalecenia dotyczące porządku dnia, przestrzegania określonych procedur higieny ciała i psychiki, które zawarł również w pracy pt. Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств. Azarow w zakończeniu swojej pracy omawia znaczenie wzroku człowieka jako przekaźnika jego osobistej siły magnetyzmu. Podaje on również kilka prostych ćwiczeń mających na celu wzmacnianie siły wzroku. Polegają one głównie na uporczywym i skupionym wpatrywaniu się w jeden określony punkt przez określoną ilość czasu. Na zakończenie Azarow zapewnia, że najważniejsze w jego systemie jest wypracowanie w sobie wiary w swoje siły, wiary w to, że człowiek może osiągnąć wszystko, czego tylko zapragnie. Bez tej niezachwianej wiary praca nad sobą nie ma sensu.

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

                     

Literatura: Азаров В. Е., 1993, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования, Санкт-Петербург, https://www.litmir.me/br/?b=52753 (dostęp 4.09.2018);  Азаров В. Е., 1911, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 1. Личный магнетизм, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 1, Warszawa; Азаров В. Е., 1911, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 2. Сила мысли и воли, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 2, Warszawa; Азаров В. Е., 1912, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 3.  Целебный магнетизм, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 3, Warszawa; Азаров В. Е., 1912, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 4. Гипнотизм и внушение, seria: „Курс Оккультных Наук”, tom 1; Азаров В. Е., 1912, Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 9, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Azarow, magnetyzm osobisty, samodoskonalenie, samoleczenie, ćwiczenia mentalne, ćwiczenia oddechowe, siła woli, dobra wola