Nerwice i ich leczenie według Władimira Elizarowicza Azarowa

 

Nerwice i ich leczenie według Władimira Elizarowicza Azarowa, w książeczce pt. Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств (Przywrócenie osłabionej siły nerwów. Rozwijanie siły woli. Jak samemu w krótkim czasie pozbyć się nerwowości i różnorodnych szkodliwych przyzwyczajeń i wad i odzyskać zdrowie bez żadnych lekarstw) Władimir Azarow daje porady, jak pozbyć się szkodliwej i nadmiernej nerwowości, wynikającej z takich negatywnych emocji, jak np. strach, zazdrość, zawiść, złość, lęk itp., ale również nerwowości wynikającej z dużego temperamentu. Azarow tłumaczy na wstępie, że osoby z takim temperamentem są co prawda osobami o dużym potencjale psychicznym, ale też często popadają w sytuacje dla siebie nieprzyjemne przez to, że zbyt gwałtownie reagują. Terapeuta wskazuje na anatomiczne centrum systemu nerwowego plexus solaris (splot słoneczny), które rejestruje emocje człowieka. Jeżeli człowiek jest nerwowy, to w tym miejscu swojego ciała odczuwa dyskomfort, a nawet bóle. Porady i instrukcje Azarowa mają pomóc zainteresowanym w wypracowaniu stanu spokoju i zmiany osobowości z nerwowej i pobudliwej na zrównoważoną i opanowaną. W tym celu Azarow proponuje ćwiczenia oddechowe, które należy powtarzać za każdym razem, kiedy człowiek poczuje dyskomfort związany z niepokojem czy nerwowością. Według słów Azarowa, wystarczy wtedy stanąć spokojnie w postawie wyprostowanej (nogi razem), zamknąć oczy i skoncentrować swoją uwagę na odczuciu, które wywołuje dyskomfort tak, aby ono rozrosło się w myślach. Wtedy należy oddychać przez nos przez osiem sekund (usta powinny być zamknięte) i w myślach powtarzać sobie frazę – „uspokajam się coraz bardziej i moje nerwy są coraz mocniejsze”. Następnie należy wstrzymać oddech na osiem sekund i w myślach powtarzać sobie – „zupełnie się uspokoiłem, nic mnie nie denerwuje i nie niepokoi”. Na koniec należy przez osiem sekund powoli wydychać powietrze przez nos, powtarzając sobie w myślach – „teraz jestem zupełnie spokojny na zawsze; nic nie zakłóca mojej równowagi”. Ostatni etap należy powtórzyć od siedmiu do czternastu razy. W ten sposób można leczyć także smutek, apatię, spadek energii itp. Ćwiczenie to oddziałuje nie tylko na splot słoneczny, ale i na mózg, w którym utrwalana jest powtarzana myśl na poziomie podświadomości. Azarow podkreśla, że człowiek powinien kontrolować swoje myśli, gdyż to one stanowią jego istotę. Myśli, które w głowie człowieka pojawiają się najczęściej, odzwierciedlają się nawet na jego twarzy, dlatego po rysach twarzy można określić charakter człowieka. Terapeuta radzi, aby unikać myśli negatywnych (nienawiść, smutek, gniew, pretensje), bo one zakorzeniają się w podświadomości i determinują postępowanie, a więc i losy, człowieka. Azarow wyróżnia dwa rodzaje myśli – aktywne i bierne. Pierwsze pojawiają się w umyśle kierowane wolą człowieka, a drugie przeciwnie – bez udziału jego woli, dlatego są szczególnie niebezpieczne. Z tego też powodu człowiek powinien unikać negatywnych myśli zawartych w książkach, czy innych nośnikach informacji, ale także skupiać się na własnych myślach, pozbywając się cudzych myśli. Ćwiczenia opisywane przez Azarowa są proste, a ich celem jest wypracowanie w człowieku umiejętności koncentracji. Można je wykonywać w różnych pozycjach – leżącej, siedzącej czy stojącej; najważniejsze, aby ćwiczący mógł się skupić przez kilka minut (od pięciu do dwudziestu, zwiększając stopniowo czas poświęcony na ćwiczenie) na jednym wybranym elemencie (może to być palec, ręka, noga, kieliszek itp.). Ćwiczenia te są monotonne i należy zmusić się, aby wykonywać je w skupieniu. Należy je powtarzać przynajmniej dwa razy na dobę od pięciu do piętnastu minut. Charakter tych ćwiczeń Azarow porównuje do mechanizmu różańca. Azarow podkreśla, że w procesie pracy nad sobą pamiętać należy, że najlepsza pora na przeprowadzenie zalecanych przez niego procedur to wieczór (przed zaśnięciem) i rano zaraz po przebudzeniu. Dlatego też terapeuta podaje instrukcje zawierające opisy porannych i wieczornych procedur. Rano Azarow zaleca wykonanie ośmiu prostych ćwiczeń przy otwartym oknie. Następnie zalecane jest wypicie pół szklanki wody, wyczyszczenie zębów i obmycie górnych partii ciała wodą o temperaturze pokojowej. Po tym można przejść do obmycia całego ciała i masowania go. Po rozmasowaniu całego ciała, według szczegółowych instrukcji Azarowa, należy pochodzić po pokoju nagim przy otwartym oknie (zimą – przy uchylonym oknie) od pięciu do siedmiu minut. Azarow zapewnia, że w rezultacie regularnego wdrażania tych procedur skóra stanie się gładka i zdrowa. Po zakończeniu obmywania i masowania ciała, należy przejść do ćwiczeń oddechowych. Azarow podkreśla, że ważne jest nauczenie się do głębokiego i powolnego oddychania nosem przy zamkniętych ustach. Ćwiczenia oddechowe powinno się wykonywać trzy razy dziennie – rano, w środku dnia i wieczorem, ale nie bezpośrednio przed snem, gdyż ćwiczenia te mają charakter pobudzający. Cykl ćwiczeń oddechowych podzielony został na cztery tygodnie. Polegają one na tym, że w przeciągu kilku minut (od pięciu do ośmiu) należy leżąc wykonywać określone ćwiczenia oddechowe w stanie głębokiego relaksu (np. należy powoli wdychać powietrze nosem i wstrzymać oddech na osiem sekund, a potem powoli je wypuszczać nosem; inne ćwiczenia oddechowe polegają na tym, że zatyka się lewe nozdrze i wdycha powietrze prawym i na odwrót itd.). Azarow zapewnia, że po dwunastu tygodniach wykonywania tych ćwiczeń można wyleczyć takie choroby jak nerwica, anemia, impotencja, neurastenia. W zakończeniu swojej broszury Azarow zachęca swoich czytelników, aby sięgnęli i zaznajomili się także z innymi jego pracami dotyczącymi magnetyzmu i hipnozy. Terapeuta zapewnia, że stosując te proste metody można samemu wyleczyć się z wielu chorób o charakterze somatycznym i psychicznym. Ponadto „nauki” te, jak je określa Azarow, wzmacniają i rozwijają w człowieku jego charakter oraz postawę moralną. Azarow tłumaczy, że proponowana przez niego terapia odzwierciedla i tłumaczy nawet prawa rządzące Wszechświatem – energetyczne prawa pozytywnego i negatywnego myślenia, dobrej i złej woli itp. Azarow przyznaje, że sam tymi naukami zainteresował się dopiero wtedy, gdy podupadł na zdrowiu i musiał znaleźć sposoby, aby sobie pomóc. Przez osiem lat cierpiał na neurastenię, chroniczne zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej, a w ciągu dwóch lat lekarze zauważali także symptomy suchot. W 1908 r. Azarow, jak sam podkreśla, przypadkowo zapoznał się z tymi metodami leczenia i pracy nad sobą, które następnie zaczął popularyzować i rozwijać. Przez trzy do czterech miesięcy Azarow stosował systematycznie te ćwiczenia i wyleczył się w ten sposób z chorób bez zażywania żadnych lekarstw. Poczuł w sobie wzrost sił życiowych i energii. Azarow przyznaje, że w ten sposób lepiej poznał także sens i cel swojego życia. W 1910 r. Azarow, pracując jeszcze jako nauczyciel w powiecie Klińskim w Moskiewskiej guberni, od 1 stycznia do 1 lipca przyjął ponad tysiąc chorych skarżących się na różne choroby. Azarow zapewnia, że nie było wśród jego pacjentów przypadku braku poprawy zdrowia, jeżeli pacjent wypełniał zalecane procedury. Na dowód tego Azarow z zakończeniu swojej broszury zamieszcza listy pacjentów, w których dziękują mu oni za pomoc i wyleczenie. Jedną z takich pacjentek była Domna Nikołajewna Miedwiediewa, którą Azarow wyleczył za pomocą hipnozy ze ślepoty (chłopka oślepła, gdy w wyniku przeziębienia zaczęła słabnąć i żaden lekarz nie potrafił jej pomóc). Azarow leczył ją od 18 marca do 15 kwietnia 1910 r. Kurs leczenia obejmował 28 seansów. Przy czym zamieszczając podobne listy dziękczynne, Azarow podkreśla, że czyni to nie po to, aby pokazać, że jest skutecznym i dobrym terapeutą, ale po to, aby zapewnić ludzi o tym, że każdy sam może się wyleczyć i dodatkowo pomóc swoim bliskim. Jest to możliwe, ponieważ siła woli i siła ducha są w życiu człowieka najważniejsze.  

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

 

Literatura: Азаров В. Е., 1912, Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 9, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Azarow, nerwice, ćwiczenia oddechowe, samoleczenie