Azarow Władimir Elizarowicz

 

Władimir Elizarowicz Azarow, (?–?) znany rosyjski uzdrowiciel, okultysta, hipnotyzer, „psycho-pedagog” (jak sam siebie określał). Jak sam wspomina, magnetyzmem i hipnozą zainteresował się dopiero w 1908 r., gdy mocno podupadł na zdrowiu. Od 1900 r. Azarow cierpiał na neurastenię, chroniczne zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej, a w 1906 r. lekarze zauważali u niego także symptomy suchot. Od 1908 r. Azarow, jak sam podkreślał, przypadkowo zapoznał się z metodami hipnozy i magnetyzmu i rozpoczął ich stosowanie na sobie. Po czterech miesiącach systematycznego stosowania tych metod wyleczył się ze wszystkich chorób bez zażywania żadnych lekarstw. I wtedy zaczął je popularyzować i pomagać innym się leczyć. W tym czasie Azarow pracował jako nauczyciel w powiecie Klińskim w Moskiewskiej guberni. Równolegle zaczął przyjmować pacjentów (od 1 stycznia do 1 lipca 1910 r. przyjął ponad tysiąc chorych skarżących się na różne choroby). Po roku Azarow przeprowadził się do Warszawy, gdzie rozwinął swoją działalność bioenergoterapeuty i otworzył własną typografię (Psycho-Pedagogiczne Wydawnictwo, Warszawa, ul. Złota 37), w której publikował książki i broszury o tematyce okultystycznej. Azarow zaczął także prowadzić kursy bioenergoterapii. Azarow był autorem broszur popularyzujących metody bioenergoterapii oraz zawierających praktyczne wskazówki zastosowania hipnozy, magnetyzmu czy zoizmu. W swojej typografii prowadził serię „Kurs Nauk Okultystycznych” (Курс Оккультных Наук). Dnia 26 lipca 1912 r. Azarow otworzył w Warszawie prywatny Psycho-Pedagogiczny Zakład Leczniczy dla osób jąkających się. Był to ośrodek dla pacjentów dochodzących. Kurs leczenia trwał, w zależności od zaawansowania choroby, od sześciu do dwunastu tygodni. Pacjenci wnosili stałą opłatę (niezależnie od trwania leczenia) w wysokości 125 rubli. Inną formą działalności Azarowa było doradztwo zaoczne dla osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem jego porad przedstawionych w publikacjach. Zaoczne doradztwo realizowane było w formie listownie przekazywanych pytań i odpowiedzi, trwać mogło dwa lata i kosztowało 10 rubli. Zanim Azarow rozwinął swoją działalność w Warszawie, pracował jako nauczyciel w wiejskich szkołach rosyjskich, gdzie rozpoczął swoją praktykę hipnotyzera. Sam często przyznawał w swoich publikacjach, że eksperymenty należy rozpoczynać najlepiej od dzieci i osób niewykształconych, dlatego że ich łatwowierność ułatwia przeprowadzenie wszelkich praktyk o charakterze mentalistycznym. Azarow był chrześcijaninem i w swoich pracach podkreślał, że religijność, głęboka wiara, miłość bliźniego są kluczowymi cechami, jakie powinien posiadać człowiek, który chciałby praktykować magnetyzm czy hipnozę. Przy czym, mówiąc o religijności, odnosił się do wszelkich wyznań, w których idea Boga jest centralnym punktem odniesienia. Do najbardziej znanych prac Azarowa należy czteroczęściowe wydanie Droga do szczęścia i sukcesów w życiu. Lekcje samowychowania i samodoskonalenia. Część I. Magnetyzm osobisty. Część II. Siła myśli i woli. Część III. Magnetyzm leczniczy. Część IV. Hipnotyzm i sugestia. Po raz pierwszy zostały opublikowane w Warszawie, jako seria „Kurs Nauk Okultystycznych”, w latach 1911–1912. W czasach współczesnych dokonano wznowienia tego wydania w Sankt-Petersburgu, w wydawnictwie „Muzyka” w roku 1993 (Владимир Елизарович Азаров, Путь у счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования, „Музыка”, Санкт-Петербург 1993; tekst niniejszego wydania można odnaleźć w oryginalnej wersji rosyjskiej na stronach: https://www.bookol.ru/author.php?author=Владимир%20Елизарович%20Азаров, http://testlib.meta.ua/author/2192/, https://www.litmir.me/br/?b=52753, http://www.maxima-library.org/redkollegiya/editors/b/195493/read, http://readr.su/v-azarov-put-k-schastyu-i-uspeham-v-ghizni.html i in.).

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

 

 

Literatura: Азаров В. Е., 1912, Восстановление угасшей силы нервов: развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств, seria: „Оккультная Библиотека”, nr 9, Warszawa; Азаров В. Е., 1912, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 4. «Зоизм», Warszawa; Азаров В. Е., 1912, Гипнотизм и внушение, Warszawa; Азаров В. Е., 1911, Сила мысли и воли, Warszawa; Азаров В. Е., 1912, Целебный магнетизм, Warszawa; Азаров В. Е., 1993, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования, Санкт-Петербург, https://www.litmir.me/br/?b=52753 (dostęp 4.09.2018).

 

Słowa kluczowe: uzdrowiciel, okultysta, psycho-pedagog