Chomicz Janina

 

Janina Chomicz, córka lub podopieczna Wandy Norwid-Neugebauer, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła „Michael-Zweiges” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Lunę Drexler oraz Warszawskiego Koła im. Rudolfa Steinera. Kartę członkowską nr 95 (kl. I) otrzymała 27.06.1927 r. W dokumentach PTA w Archiwum Goetheanum widnieją adresy: Kraśnik Lubelski; Grudziądz; Ostrołęka 5, Pułk Ułanów.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); list Wandy Norwid-Neugebauer do sekretariatu AAG z 22.06.1937, sygnatura A02.008.001; listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach). 

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło „Michael-Zweiges” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Warszawskie Koło im. Rudolfa Steinera Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA