Choynacki Józef [GLEIC]

 

Choynacki Józef, „Filozophiey Doktor w Akad. Pozn. Mat. y Grammatyki Professor”, żył w XVIII w., wydawał w Poznaniu kalendarze astrologiczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic