Christian Sciency [GLEIC]

 

Christian Sciency, ang. „wiedza chrześcijańska”, znana w Niemczech pod nazwą „Gesundbeten”. Sposób leczenia, oparty na modlitwie i sile woli. Wiedza ta z chrześcijaństwem właściwie nie wiele ma wspólnego, łącząc wiele dobrych myśli teozoficznych z rzeczami religijnemi. 

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic