Norwid-Neugebauerowa Wanda JadwigaWanda Jadwiga Norwid-Neugebauerowa, de domo Leśkiewicz, primo voto Bilewska, (ur. 1879 – zm. 29.11.1957), przewodnicząca stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Polek; członkini Rady Naczelnej OZN; publicystka; członkini Towarzystwa Szkół Ludowych, od 1913 r. prowadziła działalność pomocniczą na rzecz Drużyn Strzeleckich, a od 1914 Legionów; przewodnicząca koła Ligi Kobiet w Krakowie; przewodnicząca komitetu wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet; żona ministra generała Mieczysława Norwid-Neugebauera; senator II RP w latach 1937–1938.

Antropozofka, należała do Lwowskiego Koła „Michael Zweiges”, Warszawskiego Koła im. Rudolfa Steinera oraz Krakowskiego Koła „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 63 (I) otrzymała 15.12.1924 r. Osobiście znała Marię Steiner, z którą korespondowała. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego w Goetheanum widnieją adresy: Wiśniowa 44; Kraków, Wierzbowa b. n.; Romanowicza 11. Do PTA należał także małżonek generał Mieczysław Neugebauer. Aktywną rolę w PTA odgrywała także rodzona siostra Wandy Norwid-Neugebauerowej Aniela Krzyżanowska, żona znanego krakowskiego wydawcy Mariana Krzyżanowskiego. Wanda Norwid-Neugebauerowa zmarła w Whitby w Kanadzie; została pochowana w Toronto na cmentarzu Pine Hills.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); Ciećkowska I., 1996, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” 1925–1939, [w:] „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 4/, s. 101; Cygan W. K., 2006, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa, s. 224 [w biogramie męża]; Czy wiesz kto to jest. Uzupełnienia i sprostowania, 1938, Warszawa, s. 213–214 [tu: błędny rok ur.]; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, 1994, Warszawa, s. 535 [tu: błędny rok ur.]; listy członkowskie grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach). Dornach); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, 2009, t. IV, Warszawa, s. 237–238 [tu: błędny rok ur.]; PSB, t. XXIII Kraków 1978, s. 206 [w biogramie męża]; Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu RP, senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/wanda-jadwiga-norwid-neugebauerowa (14.07.2017); na podstawie: akt zgonu z USC Ontario (Kanada); akt małżeństwa z Władysławem Bilewskim, AP Kraków, NMP Kraków, 1899 [stąd data urodzenia, w okresie późniejszym podawała bardzo rozbieżne daty]; Zawadzki J. M., 2013, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa, s. 53, 59, 256–257, 390.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło „Michael-Zweiges” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Warszawskie Koło im. Rudolfa Steinera Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA