Chołodowski (Cholodowski) Grzegorz

 

Grzegorz Chołodowski (Cholodowski), antropozof, kartę członkowską nr 182 otrzymał 7.07.1933 r.  

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA