Adolph Paulina

 

Paulina Adolph (Adolf), żona Władysława Adolpha, matka Janiny Adolph, antropozofka. W szeregi Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego wstąpiła prawdopodobnie dzięki córce Janinie w 1928 r. Kartę członkowską nr 134 otrzymała 1.07.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego w Goetheanum Archiv przy jej nazwisku widnieje adres: Wilno, ul Dobra 1-3.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA