Adolph (Adolf) Władysław

 

Władysław Adolph (Adolf), inżynier, pracownik wileńskiego magistratu, mąż Pauliny Adolph, ojciec Janiny Adolph, antropozof. W szeregi Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego wstąpił w 1928. Kartę członkowską nr 121 otrzymał 21.02.1928 r.  Od 23.10.1932  pełnił funkcję przewodniczącego koła. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego w Goetheanum Archiv przy jego nazwisku widnieje adres: Wilno, ul Dobra 1-3  Podgórna 5m5 (od 1933 r.).

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA