Adolph Janina

 

Janina Adolph (Adolf, Adolphówna, Adolfówna), córka Pauliny i Władysława Adolphów, germanistka, magister filozofii, nauczycielka w Gimnazjum im. Księcia Adama Czartoryskiego w Wilnie, antropozofka; należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, któremu od 1929 r. przewodniczył jej ojciec. Kartę członkowską nr 83 otrzymała 7.07.1926 r. Prawdopodobnie to ona zainteresowała rodziców antropozofią, na co może wskazywać data przystąpienia do organizacji (o 2 lata wczesniej niż rodzice). W dokumentach PTA w Archiwum Goetheanum przy jej nazwisku widnieją trzy adresy w Wilnie: ul. Dobra 1–3,  ul. Pańska 27, Podgórna 5m5 (od 1933 r.).

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: fragmenty niepublikowanej książki H. Pasierbskiej Wileńskie wspomnienia z lat wojny, http://rodzinaponarska.pl/index.php/wlasne/88-pamiecihelenypasierbskiej....(20.07.2017); książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA