"Feniks: miesięcznik poświęcony kulturze wewnętrznej, filozofji przyrody i twórczej syntezie ideowej"

 

„Feniks: miesięcznik poświęcony kulturze wewnętrznej, filozofji przyrody i twórczej syntezie ideowej”, polskie czasopismo ezoteryczno-literackie, którego jedne wydanie (numer 1) ukazało się w czerwcu 1937 r.

Redaktorem naczelnym czasopisma był Jerzy Znamierowski, autorem słowa wstępnego i największej liczby tekstów – Wacław Liwski. Wśród innych autorów wymienić można: Żegotę Buczkowskiego, Rojana Zdara, Włodzimierza Szmakowa i Światomira Budzicza. Na łąmach miesięcznika opublikowano także recenzję Mistycyzmu Eweliny Underhill, Traktatu Kosmicznego Alice Bailey oraz siódmego zeszytu rosyjskojęzycznego czasopisma „Okkultizm i joga”.

Czasopismo propagowało ezoterykę niechrześcijańską, duchowość dawnych Słowian, religie Wschodu, Agni Jogę i teozofię. Ukazały się w nim również wiersze i krótkie przypowieści inspirowane mitologią słowiańską. W tekstach publikowanych na łamach jedynego wydania miesięcznika obecne były także treści społeczno-polityczne: panslawizm, antykapitalizm, antymaterializm, antykonsumpcjonizm, a także analizy kryzysu cywilizacji zachodniej.

Redakcja czasopisma świadomie bojkotowała reformę ortografii, wprowadzaną wtedy w Polsce.

Czasopismo z nieznanych przyczyn przestało się ukazywać.

 

 

Przemysław Sieradzan

 

Literatura: „Feniks”, 1937, nr 1, czerwiec,  (zbiory prywatne), zob. także: http://iapsop.com/archive/materials/feniks/feniks_v1_n1_jun_1937.pdf 

 

Słowa kluczowe: Agni Joga, mitologia słowiańska, rodzimowierstwo, politeizm, teozofia, hinduizm, buddyzm