"Joga czyli rozwój potęgi woli... "

 

Joga czyli rozwój potęgi woli przez psychofizyczne ćwiczenia cz. 12, Wincenty Lutosławski, cz. 1: „Eleusis. Czasopismo Elsów”, red. S. Witkowski, tom 1, 1907, s. 79–114; cz.2: „Eleusis. Czasopismo Elsów”, red. T. Dąbrowa, tom 3–4, 1908, s. 178–219).

 

Zob. Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne ćwiczenia według dawnych aryjskich tradycji oraz własnych swoich doświadczeń podaje do użytku rodaków Wincenty Lutosławski.