Kolumna północna

 

Kolumna północna, element symbolicznego wystroju świątyni wolnomularstwa; oznaczona literą „B” (hebr. Boaz) symbolizuje cnotę kształcenia, nabywania wiedzy przez uczniów; jest zarazem częścią loży. w której zasiadają uczniowie. Jej prace nadzoruje II Dozorca.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie