Kolumny Boaz i Jakin

 

Kolumny Boaz i Jakin, oznaczone jako Kolumny „B” oraz „J” oznaczają miejsce pobierania płacy przez uczniów („B”) i czeladników („J”). Symbole siły i mądrości, także aktywnych (męskich) i biernych (żeńskich) sił natury. Według Starego Testamentu znajdowały się u wejścia do Świątyni Salomona. Wykonane z brązu przez kowala imieniem Tubalkain miały kapitele ozdobione owocami granatu.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie