Kolumna południowa

 

Kolumna południowa, element symbolicznego wystroju świątyni wolnomularstwa.; w rycie ang. oznaczona literą „J” (hebr. Jakin) symbolizującą siłę i mądrość; jest zarazem częścią loży, w której zasiadają i „pobierają płace”, czyli nabywają wiedzę czeladnicy i mistrzowie. Pracami tej kolumny kieruje I Dozorca.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie