Kopps Herman [GLEIC]

 

Kopps Herman dr. (1817–1872), heidelberski chemik, autor najlepszej dotychczas „Historji alchemji”, w której uznaje, mimo stosowania zasad najsurowszej krytyki, przemianę metali, dokonywaną przez Helmonta i Helwecjusza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic