Kopernik Mikołaj [GLEIC]

 

Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473 w Toruniu, zm. 24 V 1543 we Frauenburgu, jeden z największych astronomów polskich i świata, twórca rewolucyjnego systemu, który udowodnił – wbrew twierdzeniom Ptolomeusza – że nie słońce z planetami obraca się koło ziemi, lecz przeciwnie, ziemia, będąca jedną z planet, krąży wraz z innemi pla­netami koło słońca. Dopiero po jego śmierci ogłoszono jego pracę p. t. „Nicolai Copernici libri sex de orbium coelestium revolutionibus”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic