Koran ["Hejnał"]

 

Koran lub Alkoran (arab.), księga religijna mahometan, pisana po arabsku, złożona z 114 sur (surat) czyli rozdziałów bez systematycznego uporządkowania, ułożonych według długości w ten sposób, że pierwszy rozdział jest najdłuższy. Zawiera objawienie Mahometa, które po jego śmierci zebrał kalif Abu-Bekra, a uporządkował i wydał kalif Osman. Treść obejmuje mowy Mahometa do jego stronników, opowiadania, przypowieści, nauki i upomnienia, przepisy prawa, wywody teologiczne i polemikę z bałwochwalcami, chrześcijanami i żydami. Wplecione są również chrześcijańskie, żydowskie, jako też arabskie podania. Pisany miejscami w płomiennem uniesieniu, gdzie indziej suchy, niektóre zaś ustępy odznaczają się prawdziwą wzniosłością; p. Islam.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, islam