Keplera prawa [GLEIC]

 

Keplera prawa wzgl. reguły są następujące: 1. drogi planet mają kształt elips, w środku których znajduje się słońce, 2. promienie wodzące planet przebiegają w równych czasach równe przestrzenie, 3. kwa­draty liczb czasu obiegu dwóch planet mają się do siebie tak, jak trzecie potęgi średnich odległości obu planet od słońca.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic