Kepler Jan [GLEIC]

 

Kepler Jan (1571–1630), sławny astronom, astrolog, filozof i myśliciel, odkrywca wielu praw astronomicznych. Dzieła: Apologia Tydionis 1597). Astronomia nova (1609). Mysterium cosmographicum (1596). Harmon. nundi (1619).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic