Kerner Justinus [GLEIC]

 

Kerner Justinus (1786–1862), poeta i lekarz wirtemberski, oddał okul­tyzmowi olbrzymią przysługę przez swoje dzieło p. t. „Jasnowidząca z Prevorst”, stanowiące od czasu Agryppy z Nettesheimu jedną z naj­wartościowszych prac okultystycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic