Katalepsja [GLEIC]

 

Katalepsja (gr.), stan znieczulenia ciała, niższy stopień letargu, obserwo­wany często u zahypnotyzowanych. W katalepsji członki, nie będąc całkiem sztywnemi, gną się jak wosk i zatrzymują nadaną im po­zycję.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic