Katalepsja ["Hejnał"]

 

Katalepsja, (gr.) stan krócej lub dłużej trwającej bezwładności mięśniowej, której towarzyszy zwykle znieczulenie ciała i zamroczenie świadomości, mniej lub więcej głębokie. Stan kataleptyczny obserwujemy często u zahipnotyzowanych.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, hipnoza