Kataklepsja [GLEIC]

 

Kataklepsja (gr.), porażenie, ubezwładnienie z przestrachu; wprawianie w hipnozę nagłymi dźwiękami lub błyskami.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic