Kasty indyjskie ["Hejnał"]

 

Kasty indyjskie. Ludność Indyj dzieli się od czasów bardzo dawnych na cztery kasty: Braminów (p.), Kshatriya (Kszatrjów – wojowników), Washya (Waiszjów – kupców, rolników i rzemieślników) i Shudra (pospólstwo); p. Bramanizm.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 346.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, Indie