Kasty indyjskie [GLEIC]

 

Kasty indyjskie, ludność Indyj dzieli się od pradawnych czasów na 4 klasy społeczne, zwane kastami, ściśle od siebie odseparowanemi: Brahmanów (kasta kapłańska), Kszatrjów (wojownicy), Wajszjów (kupcy) i Sudra (rolnicy, pospólstwo).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic